1. Những nội dung trong thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nhóm A

Trong quy trình xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, việc thiết kế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của dự án. Được quy định rõ trong khoản 1, Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014, nơi mà nhiệm vụ của thiết kế cơ sở được phác thảo một cách rõ ràng. Mục tiêu cốt lõi của việc này là đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hợp lý và phù hợp với các tiêu chí kỹ thuật cũng như mục đích sử dụng cuối cùng của công trình. 

- Xác định vị trí cụ thể của công trình trên bản đồ. Xác định hướng tuyến của công trình để đảm bảo tiện lợi trong việc tiếp cận và sử dụng. Danh sách các công trình cụ thể cần xây dựng và quy mô của chúng. Loại và cấp độ của các công trình trong dự án, đồng bộ với kế hoạch tổng thể của khu vực xây dựng.

- Các phương án công nghệ và kỹ thuật được lựa chọn để thực hiện dự án. Nếu có, chỉ ra các thiết bị đặc biệt được sử dụng và lý do chọn lựa của chúng.

- Kiến trúc của công trình, bao gồm mặt bằng, mặt cắt, và mặt đứng của công trình. Đưa ra thông tin về các kích thước và cấu trúc chính của công trình để đảm bảo tính ổn định và an toàn.

- Đề xuất các phương án xây dựng cụ thể và các vật liệu chính được sử dụng. Ước tính chi phí xây dựng cho từng phần của công trình.

- Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình. Đưa ra các giải pháp về phòng cháy và chống nổ để đảm bảo an toàn cho cả công trình và người sử dụng.

- Liệt kê các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong quá trình thiết kế. Tóm tắt kết quả của các khảo sát và nghiên cứu đã được thực hiện để lập thiết kế cơ sở.

Tổng hợp lại, thiết kế cơ sở không chỉ là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho việc xây dựng mà còn là cơ sở để đảm bảo rằng dự án sẽ đạt được mục tiêu và mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình vận hành sau này.

 

2. Quy định về thời gian để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nhóm A

Thời gian để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nhóm A là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. Được quy định rõ ràng trong Luật Xây dựng 2014, cùng với các sửa đổi và bổ sung của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

Theo quy định cụ thể, thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được tính từ thời điểm cơ quan hoặc tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nghĩa là khi tất cả các tài liệu, thông tin cần thiết đã được nộp đầy đủ và đúng quy định, quá trình thẩm định mới bắt đầu.

Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định được giới hạn không quá 40 ngày. Trong số này, thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không vượt quá 35 ngày. Áp dụng để đảm bảo quy trình thẩm định được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp dự án tiến triển một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu dự án thuộc vào nhóm khác hoặc không rõ ràng trong phân loại, thì thời gian thẩm định sẽ được xem xét và quyết định bởi người có thẩm quyền đầu tư. Trong trường hợp này, nếu cần sự tham gia của cơ quan chuyên môn về xây dựng, thì thời gian thẩm định của họ sẽ tuân theo quy định tương ứng với loại dự án.

Đặc biệt, đối với dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn đầu tư công, thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được mở rộng lên tối đa là 80 ngày. Có ý nghĩa là trong các trường hợp đặc biệt, khi dự án có tầm quan trọng lớn đối với quốc gia và không nằm trong phạm vi quy định thông thường, quá trình thẩm định có thể mất thêm thời gian để đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Tóm lại, quy định về thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nhóm A là một phần quan trọng của quy trình phê duyệt dự án. Việc giới hạn thời gian này nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc đánh giá các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế và môi trường của dự án, từ đó đảm bảo rằng dự án được triển khai một cách bền vững và mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng và xã hội.

 

3. Theo quy định thì dự án nhóm A có phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng không?

Dự án nhóm A, trong đó bao gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP (Đối tác công tư) theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức này, cũng như các dự án quan trọng quốc gia và dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư bởi Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, đều phải tuân thủ quy định về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Theo quy định tại khoản 2, Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014, được điều chỉnh bởi khoản 10, Điều 1 của Luật Xây dựng được sửa đổi năm 2020, trước khi tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, bước đầu tiên là lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Quy trình này yêu cầu các bước cụ thể như sau:

Các loại dự án thuộc phạm vi: Dự án quan trọng quốc gia; Dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Các loại dự án này đều phải thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

Quyền lực quyết định: Đối với những dự án không nằm trong phạm vi quy định ở trên, việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng phụ thuộc vào quyết định của người quản lý dự án. Thực hiện quy trình: Quy trình lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định khác liên quan đến việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nội dung báo cáo: Nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định tại Điều 53 của Luật Xây dựng, trừ trường hợp của các dự án PPP.

Tóm lại, với các dự án thuộc nhóm A sử dụng vốn đầu tư công, việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là bước bắt buộc trước khi tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đảm bảo rằng quá trình đầu tư và xây dựng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, từ đó tạo ra kết quả tích cực cho cả cộng đồng và nhà đầu tư.

Xem thêm >>> Quy định nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng?

Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ và giải đáp một cách hiệu quả, chúng tôi cung cấp hai phương thức liên lạc. Quý khách có thể gọi đến tổng đài 1900.6162 để trò chuyện trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi câu hỏi của quý khách hàng.

Ngoài ra, nếu quý khách muốn gửi thông tin chi tiết hoặc yêu cầu hỗ trợ bằng văn bản, quý khách có thể gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể và đảm bảo rằng mọi thắc mắc và yêu cầu của quý khách được xử lý một cách kỹ lưỡng và chính xác.