1. Thời gian thanh toán tiền thai sản ?

Thưa Luật sư: em tham gia đóng bảo hiểm xh đầy đủ từ trước khi mang thai cho đến trước sinh một tháng,e nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động để về quê dưỡng thai chờ sinh,sau khi sinh bé em có mang đầy đủ hồ sơ gồm sổ bhxh,giấy ks,sổ hộ khẩu,giấy chứng sinh,và các giấy tờ liên quan đi làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên từ khi bên bảo hiểm tiếp nhận hs cho đến nay đã qua 2 quý (6tháng) nhưng bên bh vẫn chưa thanh toán tiền thai sản cho em,em có hỏi thì được trả lời khi nào có khác gọi và sếp chưa ký giấy tờ. Và từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì sau bao lâu thì bên bảo hiểm sẽ giải quyết ạ,và bây giờ em cần làm thủ tục gì để yêu cầu được giải quyết.

Em xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Khoản 3, 4 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

"3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, thời gian phải giải quyết yêu cầu của bạn trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Theo thông tin bạn cung cấp, sau khi bạn nộp hồ sơ 2 quý vẫn chưa được giải quyết.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 118 Khiếu nại về bảo hiểm xã hội
"1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2. Người sử dụng lao động có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

Điều 119. Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội
"1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:
a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;
b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.
4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại."

Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

Điều 7. Trình tự khiếu nại
"1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính"

Như vậy, bạn cần làm đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền gửi đến cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm của bạn để được giải quyết. Nếu như khiếu nại không được giải quyết bạn có thể khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan đó, hoặc khởi kiện.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Thủ tục về bảo hiểm thai sản ?

Thưa luật sư! Mong luật sư tư vấn giúp em vấn đề như sau: em có tham gia đóng bảo hiểm từ t3/2016 đến t8/2016 vừa đủ 6 tháng sau đó em xin nghỉ việc và dừng đóng bảo hiểm, dự sinh của em là 5/11/2016 vậy em có được hưởng bảo hiểm thai sản không, và thủ tục nhận bảo hiểm như thế nào, có phức tạp không ạ? Em có cần giấy tờ gì từ công ty em đã nghỉ việc để nhận bảo hiểm thai sản không. E thấy chị nhân sự có bảo em là do em có thai rồi mới đóng bảo hiểm nên nếu bây giờ em xin thôi và không đóng bảo hiểm nữa sẽ bị thanh tra bảo hiểm vào điều tra và em sẽ không được hưởng chế độ thai sản, có đúng như vậy không ạ ?

Thủ tục về bảo hiểm thai sản?

Trả lời:

1. Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản (Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ hưởng chế độ thai sản "phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi". Như vậy, trong trường hợp của bạn ở đây, bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo như quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2 Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản: Theo quy định tại khoản 2, Điều 53 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con của người lao động không còn quan hệ lao động, đã thôi việc trước thời điểm sinh con gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

- Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con

- Đơn xin hưởng chế độ thai sản (theo mẫu)

Nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đã đóng bảo hiểm xã hội.

Lao động nữ được nghỉ sinh con là 6 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Trường sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến gọi: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Quy định về lương thai sản ?

Xin chào luật sư. Luật sư cho em hỏi hiện em đang làm tại công ty tư nhân nên không có kí hợp đồng lao động nhưng bên công ty nói nếu sau này em có con thì công ty sẽ vẫn trả lương thai sản theo như hợp đồng lao động. Vậy em cần phải làm biên bản xác nhận như thế nào cho đúng để sau này có căn cứ nhận lương thai sản vậy thưa luật sư ?
Xin cám ơn luật sư!

Quy định về lương thai sản?

Tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này"

Như vậy điều kiện để hưởng chế độ thai sản là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội. Nếu công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn hoàn toàn được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Đang mang thai hết hạn hợp đồng vậy được hưởng thai sản?

4. Chế độ thai sản cho phụ nữ ?

Thưa Luật sư, tôi làm việc cho công ty có đóng bảo hiểm từ tháng 6/2015 đến nay( hiện nay là tháng 3/2016). Tôi mới đóng bảo hiểm đến hết tháng 12/2015. Hiện tại tôi đang có em bé dự kiến sinh vào cuối tháng 8 năm 2016.
1- Giả sử đến lúc tôi sinh công ty vẫn chưa trả thêm được tháng bảo hiểm năm 2016, thì tôi có thể được hưởng trợ cấp thai sản không ?
2- Giả sử đến lúc tôi sinh công ty trả thêm được 2 tháng bảo hiểm của tháng 1 và 2/2016, liệu tôi có được thanh toán trợ cấp thai sản không ? Nếu được tôi có thể tự đi làm thủ tục thanh toán bảo hiểm thai sản cho mình được không?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Dựa trên căn cứ của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2016 về chế độ thai sản như sau:

"Điều 31.Điều kiện hưởng chế độ thai sản.

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

....................................................................

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.".

Như vậy, pháp luật chỉ quy định rằng người được hưởng chế độ thai sản nếu có thời gian đóng bảo hiểm đủ 06 tháng trong thời thời gian trước khi sinh 12 tháng.

Bạn dự sinh vào cuối tháng 8/2016 nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016. Trong khoảng thời gian này, bạn mới có khoảng thời gian đóng bảo hiểm từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2015, tức là 4 tháng. Do đó, nếu bạn được đóng bảo hiểm tháng 1/2016 và tháng 2/2016 thì bạn mới đủ điều kiện hưởng thai sản. Nếu không được công ty đóng thêm tháng 1/2016 và tháng 2/2016 thì bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì trong trường hợp này bạn vẫn đang làm việc tại Công ty nên thủ tục để được hưởng chế độ thai sản phải thông qua Công ty theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Chế độ thai sản sau khi sinh ?

Xin chào Luật sư! Tôi có vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn như sau: Tôi bắt đầu đóng BHXh từ 01/07/2015, bác sỹ dự kiến ngày sinh của tôi là 25/02/2016. Tôi nghe nói đóng BHXH đủ 6 tháng là được hưởng chế độ thai sản. Vậy trường hợp của tôi tính đến ngày tôi sinh theo dự kiến thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Tôi có hỏi bên BHXH của huyện thì họ trả lời tôi là: Sau khi sinh tôi vẫn được hưởng chế độ thai sản nhưng với điều kiện tôi vẫn phải tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm ít nhất là 1 năm sau khi sinh nữa. Vậy kính mong các luật sư tư vấn giúp tôi xem bên BHXH huyện họ bắt tôi tham gia như thế có đúng không?
Rất mong nhận được sự trợ giúp của các luật sư về các vấn đề thắc mắc trên của tôi! Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này"

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ mang thai phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Tính đến thời điểm ngày 25/2/2016 thì bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 7 tháng nhưng bạn mới chỉ tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian 7 tháng trước khi sinh nên bạn không được hưởng chế độ thai sản.

Vì lần sinh này bạn không được hưởng chế độ thai sản nên câu trả lời sau khi sinh bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản với điều kiện là bạn phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thêm một năm là không có cơ sở pháp lý.

6. Hỏi đáp về chế độ thai sản ?

Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Thưa luật sư, em vào làm công ty từ ngày 11/11/2014, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2014 đến hết 31/5/2015 thì em nghỉ thai sản, vậy em có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cám ơn.
Người gửi: P.T

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Bạn vào làm tại công ty từ ngày 11/11/2014, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2014 đến hết 31/5/2015 thì bạn nghỉ thai sản. Như vậy, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh tức là từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015, bạn có 6 tháng đóng bảo hiểm nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Thủ tục hưởng thai sản bạn vui lòng tham khảo tại đây.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh KHuê