1. Giấy phép quảng cáo là gì?

Hiện nay thì không có một khái niệm cụ thể nào để giải thích thế nào là giấy phép quảng cáo. Tuy nhiên thì chúng ta có thể hiểu rằng giấy phép quảng cáo là chứng từ pháp lý được cấp bởi đơn vị có thẩm quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, thể hiện sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhà sản xuất cung ứng, phân phối. 

Giấy phép quảng cáo là giấy phép cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ mình cung cấp, cơ quan đăng ký họ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và tiến hành cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sau khi xem xét và thấy hồ sơ hoàn toàn hợp lệ. 

 

2. Thời hạn của giấy phép quảng cáo là bao lâu?

Sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy phép quảng cáo thì bản thân doanh nghiệp phải xác định xem là giấy phép này có thời hạn đến bao giờ để triển khai kế hoạch hoạt động quảng cáo cũng như chuẩn bị gia hạn, xin giấy phép mới khi mà giấy phép cũ hết hiệu lực. Hiện nay thì pháp luật cũng chưa có một quy định cụ thể về thời hạn của giấy phép quảng cáo bởi mỗi loại sản phẩm dịch vụ sẽ có thời hạn khác nhau. Khi hết thời hạn quảng cáo mà doanh nghiệp không thực hiện gia hạn thêm thời hạn quảng cáo thì doanh nghiệp có trách nhiệm tháo dở sản phẩm quảng cáo. 

Các trường hợp hết hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

- Thuốc có số đăng ký đã hết hạn

- Thuốc bị rút số đăng ký hoặc thuốc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hết hạn sử dụng

Sản phảm dinh dưỡng và sữa cho trẻ em; thực phảm hết hiệu lực giấy phép quảng cáo

-  Sản phẩm/dịch vụ thay đổi về công dụng hoặc thành phần; hoặc bị thu hồi, đình chỉ lưu hành

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị thu hồi

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hết hiệu lực

Trường hợp hết hiệu lực sử dụng giấy phép quảng cáo của Mỹ phẩm

- Mỹ phẩm bị thu hồi hoặc là bị đình chỉ lưu hành 

- Mỹ phẩn tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực

- Có sự thay đổi đến tính an toàn, chất lượng của mỹ phẩm đến sức khỏe của những người sử dụng 

Trường hợp hết hiệu lực sử dụng nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh và thiết bị y tế.

- Cơ sở khám chữa bệnh có thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn có liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh được cấp lại giấy phép hoạt động

- Bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động do vi phạm quy định của pháp luật về vi phạm hành chính

- cơ sở khám chữa bệnh đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

- Thiết bị y tế bị thu hồi hoặc bị đình chỉ lưu hành

- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế hết hiệu lực

Trường hợp hết hiệu lực quảng cáo của chế phấp, hóa chất diệt khuẩn, côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

-sản phẩm hàng hóa dịch vụ bị thu hồi hoặc đình chỉ lưu hành

- có nội dung thay đổi đến tính an toàn của sản phẩm so với giấy đăng ký lưu hành do bộ y tế cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm đã hết hiệu lực. 

 

3. Điều kiện xin giấy phép quảng cáo 

Hoạt động quảng cáo phải đảm bảo các điều kiện như sau:

Một là sản phẩm hàng hóa dịch vụ được quảng cáo không thuộc vào danh mục cấm quảng cáo sẽ được tiến hành theo quy định của luật quảng cáo 2012 như là quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quảng cáo cho các loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm hàng hóa dịch vu; phải có giấy chứng nhận về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản

Hai là hàng hóa dịch vụ  cẩm quảng cáo bao gồm thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ dưới 06 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo, thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn nhưng lại nằm trong danh mục mà nha nước khuyến cáo hạn chế sử dụng, hàng hóa có tính chất kích dục, súng săn và đạn súng săn....

Thứ 3 là những hàng hóa dịch vụ mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và môi trường. Như là mỹ phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón..... đối với những sản phẩm này thì ngoài những yêu cầu chung thì doanh nghiệp phải tiến hành quảng cáo phải đáp ứng những yêu cầu nhất định đối với từng ngành cụ thể. 

 

4. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ.

Thứ nhất là hồ sơ xin giấy phép quảng cáo khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế thực phẩm hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế thi bao gồm những giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký quảng cáo

- Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do bộ y tế hoặc sở y tế cấp

- Đối với những sản phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đối với trang thiết bị y tế thì cần có tài liệu xác minh nội dung quảng cáo

- Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo. 

Thứ hai là hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc cho người gồm các giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký quảng cáo

- Hình thức nội dung quảng cáo thuốc cho người 

- Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo

- Nếu trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị quảng cáo sản phẩm thuốc của công ty sở hữu số đăng ký lưu hành thuốc do bộ y tế cấp thì phải có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đồng ý cho phép quảng cáo của công ty đó.

- Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được bộ y tế duyệt

Thứ ba là hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người bao gồm các giấy tờ sau

- Giấy đăng ký quảng cáo

- Hình thức , nội dung quảng cáo mỹ phẩm

- Bản sao phiếu công bố mỹ phẩm đã được cục quản lý dược/ Sớ y tế cấp

Thứ tư là hồ sơ đăng ký quảng cáo vắc xin, sinh phẩm y tế bao gồm:

- giấy đăng ký quảng cáo

- Hình thức, nội dung quảng cáo vắc xin, sinh phẩm y tế

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với vắc xin, sinh phẩm dự định quảng cáo do bộ y tế cấp

- Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo

Thứ năm hồ sơ xin giấy phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng bao gồm các giấy tờ như:

- Giấy đăng ký quảng cáo

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

- 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến

- 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo. 

Bước 2: nộp hồ sơ đăng ký

nộp trực tiếp hoặc online đến cơ quan có thẩm quyền. 

Bước 3: Phê duyệt hồ sơ quảng cáo

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị các đơn vị sửa đồi bổ sung

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp giấy phép quảng cáo. 

Bước 4: nhận giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về thời hạn của giấy phép quảng cáo. Hi vọng thông qua bài viết này chúng tôi đã cung cấp những kiến thức vô cũng hữu ích cho các bạn, góp phần nào đó trong việc đăng ký giấy phép quảng cáo.  Mọi vướng mắc Hãy gọi: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến. Hoặc gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ về lienhe@luatminhkhue.vn để được gửi báo giá trực tiếp.