1. Quảng cáo là gì? Giấy phép quảng cáo thiết bị y tế là gì?

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự;chính sáh xã hội;thông tin cá nhân.

Giấy phép quảng cáo thiết bị y tế là giấy phép được cấp cơ quan có thẩm quyền cho doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo trang thiết bị y tế bao gồm quy trình nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ xin cấp phép , cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho thiết bị y tế.

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo:

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo, quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo.

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quảng cáo.

- Chỉ đao, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hoạt động quảng cáo.

- Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động quảng cáo.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Phương tiện hoạt động quảng cáo trang thiết bị y tế:

- Báo chí.

- Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

- Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

- Bảng quảng cáo,  băng- rôn, biểu hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

- Phương tiện giao thông,

- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao.

- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.

- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Hồ sơ cấp xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế.

Hồ sơ cấp xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận nội dụng quảng cáo theo quy định tại tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

- Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo :

+ Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thâm, file mềm kèm theo 3 bản kịch bản dự quảng cáo, trong đó miêu tả nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh ( đối với báo hình), phần lời, phần nhạc.

+ Trường hợp quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải 3 bản ma - kết nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo.

- Trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực ( trong trường hợp mẫu quảng cái đã được duyệt nội dung ), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian ( ngày / tháng / năm ) , địa điểm tổ chức ( địa chỉ cụ thể ) ; nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, tổ chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

- Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận tròn trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

-  Văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu ý hành trang bị y tế.

* Một số yêu cầu trong hồ sơ xác nhận nội dung trang thiết bị y tế :

- Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ:

+ Văn bản ủy quyền hợp lệ.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền,

- Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

+ Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhân nội dung quảng cáo.

+ Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định pháp luật.

- Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực , là bản sao chứng  hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

- Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật. 

 

3.  Điều kiện chung để xác xác nhân nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế.

- Nội dung quảng cáo phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, trừ những hành vi nghiêm cấm sau đây:

+ Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

+ Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

+ Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội .

+ Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh  nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tốn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

+ Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

+ Quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

+ Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

+ Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

+ Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ " nhất "," duy nhất ",  " số một " hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

+ Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

+ Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

+ Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

+ Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

+ Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

- Tiếng nói, chữ viết , hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt:

+ Nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc ccacs từ ngữ được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt.

+ Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng sân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

- Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Trên đây cấp giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế của Luật Minh Khuê.Quý khách hàng có nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật qua số điện thoại 1900.6162 để được tư vấn pháp luật.