Khi làm việc Ông Tâm (do không hiểu pháp luật ) nên ghi câu thừa nhận đất này là đất công nhưng yêu cầu đền bù hoa màu và chuyển ngành nghề với đơn giá 250.000 đ/m2(DNTN Hoàng Lê chỉ hỗ trợ 40.000 đ/m2). UBND Xã không đồng ý đề nghị của Ông Tâm, Ông tâm kiện lên UBND Huyện năm 2007. UBND huyện bác đơn ÔNg Tâm với lý do đây là đất thuộc quỹ đất công do Xã quản lý ( theo QĐ 22 năm 2002 của UBND Huyện )và ông Tâm cũng đã thừa nhận đây là đất công ích và không khiếu nại về đất . Ông Tâm tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnhĐồng Nai (cũng trong năm 2007). Do Tỉnh chậm xử nên Ông Tâm có Đơn khiếu nại (lần 2) ngày 30/12/2009 xác định đây không phải đất công nên yêu cầu đền bù đất( nộp qua bưu điện và đã thất lạc biên nhận) đồng thời có Đơn đề nghị UBND Huyện đền bù đất vì đây không phải lả đất công. Tháng 1/2010UBND tỉnh  bác đơn với lý dokhi mở rộng Tỉnh lộ Nhà nước không đền bù nhưng gia đình Ông Tâm không có khiếu nại, năm 2006 Ông Tâm cũng không khiếu nại về đất, Ông Tâm cũng thừa nhận không có đăng ký sử dụng đất. Xét đất có nguồn gốc do UBND Xã quản lý, Ông Tâm được giao khoán sử dụng nên căn cứ Nghị định 197/2004/Nđ-CP đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không đền bù.

 Ngày 29/6/2012 gia đình Ông tâm (Ông tâm đã chết) có Đơn khởi kiện QĐ 22 năm 2002 của UBND Huyện ( ông tâm chưa hề được nhận QĐ này, chỉ thấy QĐ bác đơn của Huyện căn cứ văn bản này nên kiện). Sau đó Tòa án trả đơn kiện với lý do thiếu QĐ 22 năm 2002 của UBND Huyện, ông Tâm chưa hề khiếu nạivề đất. Gia đình Ông tâm có Đơn khiếu nại việc trả lại Đơn kiện với lý do ông đã có Đơn khiếu nại lần 2 xác định đây không là đất công ích đồng thời gởi bản sao QĐ 22 năm 2002 của UBND Huyện(gia đình Ông nhờ người quen xin ). Tháng 11/2012 Tòa có Văn bản thụ lý.

 Ngày 10/01/2012 Tòa có Văn bản đìnhchỉ vụ án với lý do Ông tâm đã nhận biết QĐ 22 năm 2002 của UBND Huyện trong khoảng thời gian 2006-2007, tính đến ngày các nguyên đơn khởi kiện thì thời hiệu đã hết. Do Ông tâm và các nguyên đơn chư từng khiếu nại QĐ 22 năm 2002 của UBND Huyện nên cũng không đủ điều kiện khởi kiện theo Khoản 3 Nghị quyết 56/2010/QH12 của Quốc Hội.

Em hướng dẫn kháng cáo giùm gấp

Người gửi: Thụy Linh Đoan

>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  1900.6162

.Tư vấn Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại 

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

Luật Tố tụng hành chính của Quốc hội, số 64/2010/QH12;

- Nghị quyết 56/2010/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 104 Luật tố tụng hành chính năm 2010:

“2. Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

a) 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;”

Căn cứ khoản 1 Điều 263 Luật tố tụng hành chính năm 2010:

“Điều 263. Hiệu lực thi hành

1.   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.”

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12:

“Điều 3

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Như vậy trong trường hợp này:

+ TH1: Nếu gia đình bạn đã thực hiện quyền khiếu nại quyết định trên tới Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong thời hạn từ ngày 01/06/2006 đến ngày 01/07/2011  thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm tính từ ngày 01/07/2011.

+ TH2: Nếu gia định bạn không thực hiện hành vi trên thì thời hiệu khởi kiện từ tính từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: