1. Mọi quyết định hành chính có phải đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?

Căn cứ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 và khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về đối tượng khởi kiện vụ án hành chính như sau:

- Quyết định hành chính: Đây là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, hoặc các tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước, hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành. Quyết định này nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính và chỉ áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

- Quyết định hành chính bị kiện: Là những quyết định hành chính được nêu trên nhưng gây ra hậu quả như phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoặc tạo ra nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng này.

- Hành vi hành chính: Là những hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, hoặc các tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

- Hành vi hành chính bị kiện: Những hành vi này, được quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật Tố tụng hành chính 2015, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc: Là văn bản do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ: Đây là những quyết định và hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính: Những quyết định hành chính và hành vi hành chính này không thuộc đối tượng khởi kiện nếu nằm trong các trường hợp sau:

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

+ Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Như vậy, không phải tất cả các quyết định hành chính đều có thể trở thành đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Chỉ những quyết định hành chính gây ra hậu quả như phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc tạo ra nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng này mới có thể trở thành đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính.

Cụ thể, đối tượng khởi kiện bao gồm các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, và các quyết định, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Nếu quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính gây ảnh hưởng không được xử lý kịp thời hoặc không giải quyết thỏa đáng sau khiếu nại, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có quyền đưa vụ việc ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Phân biệt quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện và không phải là đối tượng khởi kiện

Quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện:

- Quyết định hành chính cá biệt, cụ thể, rõ ràng, có nội dung trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: Đây là những quyết định được ban hành để xử lý các vấn đề cụ thể trong quản lý hành chính, có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân và tổ chức. Chúng có tính cụ thể, rõ ràng, thường đi kèm với quy định rõ ràng về các hành vi cụ thể mà người dân hoặc tổ chức phải tuân thủ.

Ví dụ: Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh, hoặc quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

- Quyết định hành chính mang tính nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước chỉ được khởi kiện khi có nội dung làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: Đây là các quyết định được cơ quan hành chính nhà nước ban hành để điều hành hoạt động nội bộ của mình. Chúng thường liên quan đến việc quản lý, điều hành nhân sự, tài chính, và quy định về nội bộ của tổ chức. Việc khởi kiện dựa trên những quyết định này phụ thuộc vào việc chúng có ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân hoặc tổ chức hay không.

Ví dụ: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, quyết định về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định hành chính không phải là đối tượng khởi kiện:

- Quyết định hành chính mang tính quy phạm chung: Đây là các quyết định được ban hành để điều chỉnh hoạt động của nhiều cá nhân hoặc tổ chức, không nhắm vào một tổ chức hoặc cá nhân cụ thể. Chúng thường áp dụng rộng rãi và không gắn liền với việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân hay tổ chức.

Ví dụ: Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng.

- Quyết định hành chính về nội bộ của cơ quan, tổ chức: Đây là các quyết định được cơ quan, tổ chức ban hành để điều hành các hoạt động nội bộ của mình mà không liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài.

Ví dụ: Quyết định về quy chế làm việc, quyết định về tổ chức cán bộ.

- Quyết định hành chính về thuế, phí, lệ phí: Các quyết định này liên quan đến việc đánh thuế, thu phí, hoặc lệ phí theo quy định của pháp luật và có thủ tục riêng để giải quyết tranh chấp.

- Quyết định hành chính về đất đai: Đây là các quyết định liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai, có thủ tục riêng để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đây là các quyết định nhằm giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyết định hành chính khác và không phải là đối tượng chính để khởi kiện.

- Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Bao gồm các quyết định hành chính khác theo quy định cụ thể của pháp luật, chẳng hạn như các quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, và việc cấp giấy phép hoạt động.

Lưu ý:

Việc xác định quyết định hành chính có phải là đối tượng khởi kiện hay không phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như tính chất, nội dung của quyết định và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân để đưa ra quyết định hợp lý. Người có quyền khởi kiện nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ đúng pháp luật.

Phân biệt được quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện và không phải là đối tượng khởi kiện là rất quan trọng để đảm bảo người có quyền khởi kiện thực hiện đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Xem thêm: Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mọi quyết định hành chính đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không? mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!