A. Từ ngày tội phạm được thực hiện.

B. Từ ngày tội phạm bị phát hiện bắt giữ.C. Từ ngày người phạm tội ra tự thú, đầu thú.

D. Từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã.

Phương án đúng là A bởi vì:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.