1. Điều kiện để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Việc mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy trình cấp lại là một vấn đề quan trọng đối với các nhà đầu tư khi tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, cần tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt là theo Điều 41 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020. Dưới đây là chi tiết về thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020. Trong đó, Điều 41 của Nghị định này đưa ra những quy định cụ thể về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) trong một số trường hợp nhất định.

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc cấp lại GCNĐKĐT được áp dụng khi giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng. Cụ thể, nếu GCNĐKĐT của nhà đầu tư bị mất hoặc hỏng, nhà đầu tư cần nộp văn bản đề nghị cấp lại cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan này sẽ tiến hành cấp lại giấy chứng nhận trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Đây là quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì tính liên tục trong hoạt động đầu tư.

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Việc cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư đã mất là một quy trình quan trọng đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Quy trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ các giấy tờ cần thiết để đảm bảo rằng việc cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư diễn ra suôn sẻ. Dưới đây là chi tiết về các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư đã mất:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư: Đây là văn bản do nhà đầu tư lập và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xin cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản này cần nêu rõ lý do mất Giấy chứng nhận đầu tư và yêu cầu cấp lại.

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà đầu tư cần cung cấp một báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án đầu tư từ thời điểm bắt đầu cho đến khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư. Báo cáo này giúp cơ quan quản lý đánh giá được tiến độ và hiệu quả của dự án.

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: Nếu dự án đầu tư đã có những điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, hoặc các yếu tố quan trọng khác, nhà đầu tư cần nộp quyết định điều chỉnh dự án đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương của nhà đầu tư là tổ chức: Đối với nhà đầu tư là cá nhân, cần nộp bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân như hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân. Đối với nhà đầu tư là tổ chức, cần nộp Giấy chứng nhận thành lập hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương để xác minh tư cách pháp nhân của tổ chức đầu tư.

Đề xuất dự án đầu tư: Đây là tài liệu trình bày chi tiết về dự án đầu tư mà nhà đầu tư dự định thực hiện. Đề xuất này cần nêu rõ các mục tiêu, quy mô, địa điểm, và các yếu tố quan trọng khác của dự án.

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính/bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/giấy tờ tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính: Nhà đầu tư cần cung cấp báo cáo tài chính của hai năm gần nhất để chứng minh năng lực tài chính. Nếu không có báo cáo tài chính, nhà đầu tư có thể nộp cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính, hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính từ các đơn vị uy tín khác.

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất/Hợp đồng thuê địa điểm: Nếu dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư cần nộp đề xuất nhu cầu sử dụng đất cụ thể. Trong trường hợp đã có hợp đồng thuê địa điểm, cần cung cấp bản sao hợp đồng này để chứng minh quyền sử dụng đất hoặc địa điểm thực hiện dự án.

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án: Đối với các dự án có sử dụng công nghệ, nhà đầu tư cần cung cấp bản giải trình chi tiết về công nghệ sẽ được sử dụng trong dự án. Giải trình này giúp cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về tính khả thi và tiên tiến của công nghệ được áp dụng, cũng như những lợi ích mà công nghệ này mang lại cho dự án.

 

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi bị bị hỏng hoặc mất

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quy trình cụ thể như sau:

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư cần nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Văn bản này là yêu cầu chính thức từ phía nhà đầu tư, và sau khi tiếp nhận yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Ngoài ra, khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác biệt so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản cứng, thì nội dung trên bản cứng sẽ được điều chỉnh theo thông tin chính xác trong hồ sơ đăng ký đầu tư. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu điện tử và bản cứng của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư luôn đồng nhất và có giá trị pháp lý. Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Nếu có sự sai lệch giữa thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cũng sẽ tiến hành hiệu đính. Thời gian để cơ quan thực hiện việc này là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư. Điều này đảm bảo rằng thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư luôn chính xác và phản ánh đúng các thông tin đã được đăng ký.

Như vậy, theo các quy định trên, nếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc hư hỏng, nhà đầu tư cần nộp văn bản đề nghị cấp lại cho cơ quan đăng ký đầu tư để được xử lý. Thời gian xử lý là 05 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan nhận được văn bản. Trong quá trình này, việc cấp lại không chỉ đảm bảo nhà đầu tư có được Giấy chứng nhận mới mà còn đảm bảo tính chính xác và pháp lý của các thông tin trên Giấy chứng nhận.

Thêm vào đó, quy định về việc hiệu đính thông tin sai lệch giữa các phiên bản giấy và điện tử của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giúp đảm bảo rằng thông tin của nhà đầu tư luôn được cập nhật chính xác và nhất quán. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thực hiện hiệu đính này trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu từ phía nhà đầu tư.

Tóm lại, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi bị mất hoặc bị hỏng được thực hiện một cách rõ ràng và nhanh chóng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần nộp văn bản đề nghị cấp lại cho cơ quan đăng ký đầu tư và sẽ nhận được Giấy chứng nhận mới trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu có bất kỳ sai lệch nào trong thông tin giữa bản giấy và bản điện tử hoặc thông tin chưa chính xác, nhà đầu tư có thể yêu cầu cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính, và quá trình này sẽ được hoàn tất trong 03 ngày làm việc. Quy trình này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thông tin đầu tư.

Xem thêm >>>> Những trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? 

Nếu quý khách gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến pháp luật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ quý khách giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.