Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp.

2. Luật sư tư vấn:

"Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí".

"Điều 58 Nghị định 78/2015 Cấp lạiGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầucấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bịtiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng kýkinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đềnghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượcGiấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, PhòngĐăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơhợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để đượcxem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanhthực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

3. Trường hợp thông tin kê khai tronghồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo chocơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi cóquyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhànước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơđể cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứngnhậnđăng ký doanh nghiệp trong thời hạn03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệpđã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó khôngcòn hiệu lực."

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lại sẽ ghi ngày theo giấy chứng nhận cũ đã bị rách.

Tham khảo bài viết liên quan:

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận  Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật MInh Khuê