Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

2. Chuyên viên tư vấn:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, do có sự thay đổi về các thành viên, cổ đông hay có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và tính chất hoạt động của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể thay đổi loại hình theo loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại trong doanh nghiệp dựa trên các quy định của pháp luật về tổ chức doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh nghiệp, tại Điều 197 quy định Công ty Cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này.

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ để nộp tại Sở kế hoạch đầu tư. Trước đó, công ty cần thực hiện các công việc sau:

- Công ty phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và hợp đồng chuyển nhượng;

- Tiến hành việc chuyển nhượng phần vốn góp;

- Chuẩn bị điều lệ công ty sau chuyển đổi: trong trường hợp này là điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự của công ty,...

Doanh nghiệp khi có nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

- Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

- Điều lệ công ty sau chuyển đổi;

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;

- Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của bên nhận chuyển nhượng quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Đối với hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, khi các cổ đông chuyển nhượng cho một người thì mỗi cổ đông chuyển nhượng cho cá nhân đó sẽ được lập thành một hợp đồng chuyển nhượng và tương ứng với mỗi hợp đồng đó là một biên bản thanh lý hợp đồng thể hiện việc thực hiện các nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng về chuyển nhượng vốn. Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp quy định tại khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp thì phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định bao gồm: cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê