Và có đưa cho em tờ giấy này em hỏi anh chị giấy này có thể lấy trợ cấp thất nghiệp không ạ đó là (Nội dung quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động).

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.0159.

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.0159

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Năm 2020, Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần những giấy tờ gì ?

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm

2. Nội dung tư vấn:

Về trường hợp của bạn, bạn đã làm ở công ty được 6 năm, và nay có việc riêng nên muốn xin nghỉ việc và đã được giám đốc đồng ý. Như vậy, có thể hiểu, việc bạn chấm dứt hợp đồng lao động là theo căn cứ taị khoàn 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012: "3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động".

Về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013  có quy định như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, vì là chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên, nên không thuộc vào hai trường hợp tại khoản 1 điều luật trên, nên bạn có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ( Vì trường hợp của bạn là hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo điểm a khoản 1 Điều 43 Luật việc làm)..

- Bạn đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ( trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động)

- Bạn chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp không tìm được việc do:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ Bị tạm giam;

+ Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài.

Như vậy, nếu Thỏa mãn các trường hợp như trên, bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

a/ Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 (ban hành kèm theo Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013).

b/ Bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động của bạn và giám đốc công ty 

Đồng thời, bạn phải lấy lại sổ bảo hiểm từ giám đốc và  phải xuất trình sổ BHXH có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng BHTN hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng BHTN.

Bạn phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn 15 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp).

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chọn dịch vụ tư vấn của công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?