Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 45/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Thông tư số 03/2013/TT-BNVquy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

2. Nội dung tư vấn: 

chào anh/chị: Em có một bạn (người nước ngoài) muốn đăng ký thành lập câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa, chủ yếu là phục vụ cho người nước ngoài đi nhảy dù, lượt sóng..xin hỏi bên anh /chị có dịch vụ lo hết tất cả không ạ. mong sớm nhận được thư trả lời của anh/chị. Cảm ơn!

 Theo quy định tại khoản 2 điều 2 nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý của hội thì 

Hội có các tên gọi khác nhau: Hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội)

Như vậy, bạn muốn đăng ký thành lập câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa đồng nghĩa với việc thành lập hội.Điều kiện để thành lập hội được quy định như sau

Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục lập Hội, hiệp hội, câu lạc bộ theo quy định mới 2021

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ xin phép thành lập hội

>> Xem thêm:  Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ ? Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Đơn xin phép thành lập hội.

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

Trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Chào luật sư . Tôi muốn thành lập clb cờ tướng vì vậy nhờ luật sư tư vấn về các thủ tục thành lập câu lạc bộ . Mong luật sư tư vấn chi tiết từng thủ tục 1 . Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ .

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP thì hội có các tên gọi khác nhau trong đó có hình thức câu lạc bộ: " Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội)"

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập câu lạc bộ? Cách viết mẫu quyết định thành lập câu lạc bộ?

Như vậy, hình thức câu lạc bộ cũng là một loại hình của hội. Nên khi thành lập sẽ cần tuân theo các điều kiện thành lập hội được quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP như sau:

"Điều 5. Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội."

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định trên, khi thành lập câu lạc bộ cờ tướng bạn sẽ cần chú ý đến 3 điều kiện: mục đích hoạt động, vốn điều lệ, trụ sở và số lượng thành viên của hội. Vấn đề số lượng thành viên của hội sẽ phụ thuộc vào phạm vi hoạt động của hội đó. Bạn nên căn cứ phạm vi hoạt động cụ thể của câu lạc bộ cờ tướng cần thành lập cũng như quy định trên để có thể xác định chính xác số lượng thành viên của hội. 

Những điều cần lưu ý: Bạn cũng nên lưu ý đến hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 nghị định 45/2010/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau: 

1. Đơn xin phép thành lập hội.

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động.

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Chào anh, chị. ! E muốnthành lập clb. E cần hổ trợ tư vấn rõ hơn. E cảm ơn!

 Điều 5. Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội."

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định trên, khi thành lập câu lạc bộ cờ tướng bạn sẽ cần chú ý đến 3 điều kiện: mục đích hoạt động, vốn điều lệ, trụ sở và số lượng thành viên của hội. Vấn đề số lượng thành viên của hội sẽ phụ thuộc vào phạm vi hoạt động của hội đó. Bạn nên căn cứ phạm vi hoạt động cụ thể của câu lạc bộ cờ tướng cần thành lập cũng như quy định trên để có thể xác định chính xác số lượng thành viên của hội. 

Những điều cần lưu ý: Bạn cũng nên lưu ý đến hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 nghị định 45/2010/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau: 

1. Đơn xin phép thành lập hội.

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động.

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Xin chào, tôi muốn thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh trên địa bàn quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, và vẫn chấp nhận thành viên gia nhập từ các quận khác trên địa bàn Thành phố. Câu lạc bộ có tiến hành thu phí từ thành viên, khai trừ những thành viên không đáp ứng tiêu chuẩn của Câu lạc bộ. Tôi muôn vpls báo giá cho tôi chi phí dịch vụ nếu tôi muốn mở clb như trên.

 Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ- CP thì hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội).

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2010/NĐ- CP thì tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

- Tự nguyện; tự quản;

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

- Không vì mục đích lợi nhuận;

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

Trường hợp, bạn muốn thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh thì câu lạc bộ phải tuân thủ theo nguyên tắc, nếu hoạt động với mục đích kinh doanh sinh lợi nhuận thì không đúng với nguyên tắc hoạt động của hội.

Trường hợp, bạn muốn thành lập Câu lạc bộ nhưng lại chỉ có bạn là thành viên thì không đủ điều kiện thành lập theo quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ- CP, cụ thể:

“ Điều 5. Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê