Để bảo đảm tính pháp chế xã hội chủ nghĩa trong công tác xét xử của tòa án, bảo đảm được việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự thì đối với những bản án, quyết định có sai lâm mặc dù đã có hiệu lực pháp luật vẫn phải được kháng nghị để xét lại. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong trường hợp này được gọi là giám đốc thẩm dân sự.

1. Khái niệm giám đốc thẩm dân sự

Giám đốc thẩm dân sự là việc xét lại bản án, quyết định đã cố hiệu lực pháp luật của tòa án bị kháng nghị do phát hiện có sai lầm, vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án.

Thủ tục giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt của tố tụng dân sự được tiến hành trên cơ sở kháng nghị của ngứời có thẩm quyền khi phát hiện có sự sai lầm, vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án. Việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm do tòa án có thẩm quyền thực hiện. Nội dung của nó là việc tòa án kiểm tta lại tính hợp pháp của bản án, qụyết định đã có hiệu lực pháp luật kháng nghị. Tính chất của giám đốc thẩm được quy định tại Điều 282 Bộ luật tố tụng dân sự.

Thủ tục giám đốc thẩm được quy định lần đầu trong Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 1960. Theo Luật tổ chức tòa án nhân i dân năm 1960 chỉ có TANĐTC mới có thẩm quyền giám đốc thẩm I đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp. Khi Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 1981 được ban hành, ngoài Tòa án nhân dân tối cao thì các tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng có thẩm quyền giám đốc thẩm đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các tòa án cấp dưới bị kháng nghị. Đến năm 2015, thực hiện Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, cơ cấu hệ thống tổ chức của tòa án thay đổi, ngoài Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân huyện và tòa án quân sự thì trong hệ thống tổ chức tòa án còn có tòa án nhân dân cấp cao.

Theọ quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì chỉ có Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giám đốc thẩm đối với những bản án, quyết định dân sự đã CÓ hiệu lực pháp luật của các tòa án cấp dưới bị kháng nghị. Hiện nay, thủ tục giám đốc thẩm được quy định cụ thể tại Chương XX Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hưởng dẫn thi hành Bộ luật này.

2. Ý nghĩa của giám đốc thẩm dân sự

Việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thèo thủ tục giám đốc thẩm có ý nghĩa giúp cho tòa án cấp trên thấy được những sai lầm, vi phạm pháp luật của tòa án cấp dưới trong việc giải quyết từng vụ án cụ thể. Trên cơ sở đó có hướng khắc phục, sửa chữa những sai lầm, vi phạm pháp luật của tòa án cấp dưới trong việc giải quyết vụ án, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong công tác xét xử của tòa án.

Ngoài ra, thông qua thủ tục giám đốc thẩm, tòa án cấp trên còn có thể tổng kểt, rút kinh nghiệm công tác xét xử, hướng dẫn xét xử của tòa án cấp dưới. Do vậy, thủ tục giám đôc thâm còn là phương tiện hướng dẫn hoạt động xét xử của tòa án cấp trên đối với tòa án cấp dưới; bảo đảm việc áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động xét xử của các tòa án.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự, đại diện tranh tụng tại Toà án

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xã hội hoá thi hành án dân sự là gì ? Nguyên tắc của luật thi hành án dân sự