Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số: 19006168

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê trả lời như sau, thủ tục pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Căn cứ pháp luật:

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT  ngày 28/1/2011 ban hành về quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học.

2. Điều kiện để hoạt động:

- Giáo viên phải có trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm

- Số lượng giáo viện đảm bảo tỷ lệ 25 học viên/1 giáo viên/1 ca

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo, đầy đủ chứng năng và diện tích 1.5m2/1 học viên/ ca học.

>> Xem thêm:  Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ ? Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

- Có giáo trình, thiết bị dậy học, giảng dậy theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Giám đốc có bằng tốt nghiệp Đại học, đã có quá trình công tác, dạy học ít nhất 3 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, lý lịch rõ ràng , đủ sức khỏe, tuổi đời dưới 70 tuổi và có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Mở loại hình Trung tâm nào, Giám đốc Trung tâm phải có bằng cấp chuyên môn về loại hình, môn học đó.

Nhiệm kỳ Giám đốc là 5 năm. Một người có thể được công nhận chức danh Giám đốc nhiều nhiệm kỳ.

Giám đốc công ty, doanh nghiệp…, có thể là Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ tiêu chuẩn qui định

Theo những thông tin bạn cung câp, bạn tốt nghiệp đại học ngoại ngữ nhưng không công tác trong lĩnh vực giảng dạy mà chỉ làm biên phiên dịch nên không đáp ứng đủ điều kiện làm giám đốc trung tâm.

3. Thẩm quyền:

Căn cứ vào Điều 7; khoản 1, Điều 8 và Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT:

"Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm."

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT:

"Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc.

3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

4. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm thì có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.".

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGĐT, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm những giấy tờ sau:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Nộp hồ sơ xin phép tại Sở giáo dục và đào tạo! Thời hạn thẩm định hồ sơ là 15 ngày.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ emailhoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn:  1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê