1. Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Tôi có một miếng đất đã có bìa đỏ có diện tích 330m2. Trong đó 150m2 đất ở. Nay tôi muốn chuyển nhượng 1/2 miếng đất (Tách bìa thành 2 phần như nhau) Xin hỏi: Thủ tục tách cần những gì? - Lệ phí tách (Khung giá của đất theo quy định là 700 000 đồng/m2).
Gửi bởi: Phan Quang Minh

>> Luật sư tư vấn Luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất, về thủ tục tách thửa:

“Căn cứ vào Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPThông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ tách thửa:

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
...
11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
...
Điều 11. Việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận không được yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp thêm các giấy tờ khác ngoài các giấy tờ phải nộp theo quy định tại các Điều 9 và 10 của Thông tư này.

2. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

c) Nộp bản chính giấy tờ.

3. Trường hợp nộp bản sao giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thì khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cơ quan trao Giấy chứng nhận để chuyển lưu trữ theo quy định của Thông tư này; trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng; quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

4. Khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

b) Nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

c) Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính).

Trường hợp mà bạn cung cấp, bạn muốn tách thành 02 thửa đất. Vậy hồ sơ của bạn sẽ nộp theo thủ tục sau:

+ Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường;

+ Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính

+ Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Thứ hai, về lệ phí, phí tách thửa:

Khi thực hiện tách thửa, cá nhân tổ chức có nghĩa vụ tài chính như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân= 2% x Giá chuyển nhượng (Đối với trường hợp tách thửa do chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

- Lệ phí trước bạ (Đối với cá nhân tổ chức yêu cầu cấp Giấy chứng nhận QSĐ đối với thửa mới)= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

- Phí đo đạc, bản đồ địa chính

Trong trường hợp này, bạn không cung cấp bạn ở tỉnh nào nên chúng tôi không thể tính được cụ thể phí mà bạn phải nộp.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

2. Thủ tục tách thửa tại Bình Dương ?

Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi cùng 02 người bạn mua chung mảnh đất tại xã An Tây - Bến Cát - Bình Dương có diện tích 700m2. Cho hỏi bây giờ muốn tách thửa cho 03 người tôi cần những thủ tục gì ?
Xin cảm ơn!
Người gửi: B.T

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai về điều kiện tách sổ đỏ, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn muốn tách thành 3 thửa. Như vậy, trình tự thực hiện tách thửa theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

+ Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường.

+ Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

+ Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

3. Thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi: Năm 2007 tôi có mua một miếng đất bằng giấy tay sổ của chủ đất, hiện không có thổ cư, như vậy tôi có thể tách sổ được không ? Diện tích đất tôi mua là 60m. Hiện tại tôi đang ở trên mảnh đất này tại Dĩ An, Bình Dương. Tôi có thể lên 60m thổ cư để tách sổ được không?
Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về vấn đề tách thửa theo Luật Đất đai 2013.

Như thông tin của bạn, bạn mua đất nhưng chỉ có hợp đồng viết tay mà không có công chứng hay chứng thực. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này không đáp ứng được yêu cầu của pháp luật đất đai về hình thức của hợp đồng. Bởi pháp luật đất đai quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực. Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn không hợp pháp thì không thể thực hiện thủ tục tách thửa, sang tên sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện tại, nếu bạn muốn tách thửa, sang tên sổ đỏ thì bạn phải hợp pháp hóa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn.

Về diện tích tối thiểu tách thửa: Sau khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư thì sẽ có diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quy định:

"1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm:

a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m;"

Do bạn cung cấp bạn đang ở Phường Tân Đông Hiệp nên diện tích 60m2 là diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường, nếu đất của bạn đảm bảo có kích thước bề rộng và bề sâu tối thiểu 4m, diện tích tối thiểu là 60m2 thì bạn sẽ tách thửa được.

Thứ hai, về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trường hợp bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư với toàn bộ diện tích 60m2 phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện. Nếu không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì bạn sẽ không được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4. Điều kiện tách thửa quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi điều kiện để được tách thửa đất đai theo luật hiện hành ? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 143, 144 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội :

"Điều 143. Đất ở tại nông thôn

................

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

........

Điều 144. Đất ở tại đô thị

.......

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

5. Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị."

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

5. Hạn mức tách thửa là gì ?

Thưa luật sư! Tôi có yêu cầu dịch vụ về nhà đất như sau: Hiện tại Gia đình tôi và Gia đình chú tôi đang ở căn nhà có diện tích 5.3m x 12.5 m ~ 71,9m2 ở Quận 10 của ông bà nội để lại. Ông tôi mất năm 2002, ba tôi mất 2007, bà nội tôi mất 2009. Ông bà tôi mất không để lại di chúc, chỉ có nói là cho Ba tôi phần diện tích 3,1mx12.5m và chú tôi 2,2m x 12.5m và trên sổ đổ cũng có vạch rõ ranh giới giữa 2 bên nhà , đã có quyết định cấp số nhà riêng cho mỗi bên.
Chú tôi nói vì ông bà không để lại di chúc nên phải chia theo thừa kế theo pháp luật là mẹ tôi 1/2, chú tôi 1/2 căn nhà và cũng không thể tách thửa được vì nhỏ hơn diện tích tối thiểu (Ông bà tôi có duy nhất ba tôi là con chung. chú tôi là con riêng của bà nội tôi ). Hiện tại tôi mới làm thỏa thuận phân chia di sản ở Phòng công chứng Quận 10 và đã cập nhật tên trên sổ đỏ cho mẹ và chú tôi đứng tên. Giờ tôi muốn tách thửa theo diện tích mà ông bà đã cho như trên có được không và chi phí để tách thửa cũng như phương án tách được như thế nào ?
Mong Công Ty Minh Khuê giúp tôi giải quyết vấn đề này. Xin cảm ơn

Hạn mức tách thửa?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

- Theo quy định tại Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu được tách thửa quy định như sau:

"Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực

Đất ở

Đất ở chưa có nhà (m2)

Đất có nhà hiện hữu (m2)

Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20="">

Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.

120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Gia đình bạn ở Quận 10, mà đất có nhà nên diện tích tối thiểu được tách và thửa đất còn lại là 50m2 nên nếu tách theo kiểu ông bà bạn đã cho Ba bạn phần diện tích 3,1mx12.5m và chú bạn 2,2m x 12.5m thì không phù hợp với diện tích tối thiểu theo quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dù gia đình bạn không đủ điều kiện tách thửa nhưng chúng tôi chia sẻ với bạn về thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật như sau:

Thủ tục tách thửa theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đất đai:

"Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

- Thuế, lệ phí có thể: Thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị tài sản, lệ phí trước bạ 0,5% giá trị tài sản, lệ phí thẩm định khoảng 0,15% giá trị tài sản..

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Tách thửa đất dựa trên cơ sở nào?

Thưa luật sư, Tôi muốn biết: Điều kiện tách thửa đất như thế nào? Cảm ơn!

Tách thửa đất dựa trên cơ sở nào?

Luật sư tư vấn Luật đất đai, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Do bạn không nêu rõ địa chỉ đất của mình tại đâu nên không thể đưa ra cơ sở cụ thể về diện tích tối thiểu được tách thửa. Tuy nhiện bạn có thể tham khảo về điều kiện tách thửa đất ở cụ thể tại Điều 143 và Điều 144 Luật đất đai năm 2013 thì bạn căn cứ văn bản của UBND cấp tỉnh nơi có đất để xác định diện tích tối thiểu trên.

Cụ thể:Điều 143 Luật đất đai năm 2013:

Điều 143. Đất ở tại nông thôn

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

3. Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.

Điều 144 Luật đất đai năm 2013:

Điều 144. Đất ở tại đô thị

1. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

3. Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị, có chính sách tạo điều kiện để những người sống ở đô thị có chỗ ở.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

5. Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Diện tích đất tối thiểu được tách thửa ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê