Luat Minh Khue

quyền sử dụng đất

quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền sử dụng đất

Tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Tranh chấp <strong>quyền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> ?
Năm 1989 ông X có chuyển nhượng cho vợ chồng tôi một phần đất với giá 80.000, khi mua không có đo đạc và cũng không làm giấy mua bán vì ông X là bác ruột của tôi. Năm 1990, ông X chuyển nhượng thêm 1 phần đất có kích thước 10x30m, nhưng không thẳng đều mà theo hình thang, chiều ngang giáp lộ giới >10m, phần đuôi <10m với giá 200.000đ, nhưng hai bên thống nhất làm giấy nhượng đất thổ cư ( giấy viết tay).