Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyền sử dụng đất"

Quyền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyền sử dụng đất.

Đối tượng nào được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất?

Đối tượng nào được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất?
Trên thực tế chuyển đổi quyền sử dụng đất được diễn ra khá phổ biến ở khu vực nông thôn đối với đất nông nghiệp nhằm mục đích thuận tiện cho việc canh tác, sản xuất. Vậy đối tượng nào có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất? Luật Minh Khuê giải đáp trong bài viết dưới đây:

Những ưu điểm và hạn chế khi áp dụng quyền bề mặt

Những ưu điểm và hạn chế khi áp dụng quyền bề mặt
Quyền bề mặt là quyền sử dụng bề mặt đất để tạo lập các tài sản gắn liền với đất và một người có thể có quyền bề mặt bằng cách thỏa thuận với chủ sở hữu đất cho phép xây dựng công trình trên đó, bằng cách như vậy, người đó có được quyền bề mặt.

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất
Hãy cho biế Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm như thế nào trong việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm?... Người gửi: N.T.K

Chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan

Chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan...

Trường hợp nào cần thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất? Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào?

Trường hợp nào cần thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất? Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào?
Theo quy định của Luật Đất đai thì những trường hợp nào sẽ cần tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp nào không? Trình tự, thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm những bước nào? Luật Minh Khuê sẽ giải đáp vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc đồng sở hữu đất

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc đồng sở hữu đất
Tôi và anh trai cùng đứng tên đồng sở hữu miếng đất diện tích chung là 700 m2; mỗi bên đều có giấy chứng nhận riêng (trong có ghi cùng sử dụng đất với người khác và vẽ cả miếng đất chung của 2 người). Nay tôi muốn bán phần đất của tôi cho người khác có được không?

Sử dụng đất hành lang như thế nào là đúng quy định của pháp luật?

Sử dụng đất hành lang như thế nào là đúng quy định của pháp luật?
Đất hành lang an toàn đường bộ cũng thuộc nhóm đất hành lang bảo vệ an toàn, đất hành lang bảo vệ an toàn bao gồm rất nhiều mục đích như bảo vệ an toàn cho các hệ thống thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, .....

Giao dịch quyền sử dụng đất là gì? Chủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai

Giao dịch quyền sử dụng đất là gì? Chủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
Tại Việt Nam, không cho phép giao dịch đối với đất, mà chỉ được giao dịch với quyền sử dụng đất. Do vậy, quyền sử dụng đất có ý nghĩa lớn đối với chủ thể sử dụng đất và sự phát triển của thị trường bất động sản. Vậy chủ thể nào có quyền giao dịch quyền sử dụng đất?