1. Thế nào là kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản?

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là nơi thực hiện một hoặc nhiều hoạt động như giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển, hoặc buôn bán thực phẩm nông, lâm, thủy sản, cùng muối.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ những trường hợp sau (và không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

- Sản xuất ban đầu quy mô nhỏ;

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, hoặc tàu cá có chiều dài dưới 15 mét;

- Sơ chế thực phẩm quy mô nhỏ;

- Kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ;

- Kinh doanh thực phẩm đã được đóng gói sẵn;

- Cơ sở đã nhận được một trong các Giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), hoặc các tiêu chuẩn tương đương hiệu lực.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ yêu cầu chứng nhận y tế (chứng thư, chứng nhận an toàn thực phẩm) từ cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo quy định của Bộ.

2. Điều kiện kinh doanh mặt hàng nông lâm, thủy sản

Từ ngày 15/02/2023, để được hoạt động, cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

(1) Cơ sở phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

- Đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật An toàn thực phẩm 2010.

- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cần tuân thủ yêu cầu quy định tại Điều 28 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

(2) Cơ sở phải có địa điểm và diện tích phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn với các nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.

(3) Cơ sở phải có nguồn nước đạt quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

(4) Cơ sở phải có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau. Ngoài ra, cần có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.

(5) Cơ sở phải có hệ thống xử lý chất thải và duy trì hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(6) Cơ sở phải duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

(7) Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy xác nhận đã được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm do chủ cơ sở xác nhận.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm các bước sau:

(1) Chuẩn bị hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (mẫu theo Phụ lục II của Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT).

- Giấy xác nhận sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Lưu ý: Giấy tờ số (2), (4), và (5) được cơ sở gửi kèm khi nộp hồ sơ hoặc cung cấp cho Đoàn thẩm định khi thực hiện thẩm định tại cơ sở.

(2) Nộp hồ sơ:

Cơ sở đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi bản chính hồ sơ) hoặc đường bưu điện đến:

- Tổng cục hoặc Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thẩm định cấp trung ương).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan thẩm định cấp địa phương).

(3) Thời hạn giải quyết:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ sở đủ điều kiện, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ được cấp; trong trường hợp từ chối, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

3. Thủ tục thành lập  kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản

3.1. Các thông tin cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản

Để đảm bảo tuân thủ quy định, dưới đây là các yêu cầu và quy định cần lưu ý khi đặt tên công ty, kê khai vốn điều lệ, lựa chọn địa chỉ trụ sở chính, đăng ký ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật:

Đặt tên công ty phù hợp với quy định:

- Tên công ty kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản phải bao gồm 2 thành phần: tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp.

- Tên loại hình doanh nghiệp có thể viết đầy đủ hoặc viết tắt (ví dụ: "công ty cổ phần" hoặc "công ty CP").

- Tên doanh nghiệp dự kiến không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Trước khi đăng ký, khách hàng nên tra cứu tên doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tránh từ chối.

Kê khai vốn điều lệ công ty phù hợp:

- Hiện tại, không có quy định về mức vốn điều lệ tối đa hoặc tối thiểu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Công ty được tự kê khai số vốn điều lệ để hoạt động kinh doanh.

- Tuy nhiên, khách hàng không nên đăng ký số vốn điều lệ quá thấp, vì điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trong mắt đối tác và khách hàng. Nên cân nhắc kỹ trước khi xác định số vốn điều lệ.

Lựa chọn địa chỉ trụ sở chính của công ty đúng quy định:

- Địa chỉ trụ sở chính công ty là thông tin bắt buộc phải kê khai khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở chính phải đầy đủ, chính xác và nằm trên lãnh thổ Việt Nam.

- Công ty không được đặt trụ sở chính tại khu nhà chung cư hoặc nhà tập thể không có chức năng hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở. Trong quá trình hoạt động, nếu có nhu cầu, công ty có thể thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Kê khai và đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp:

- Khách hàng có thể tham khảo và đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định này liệt kê nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, ví dụ: trồng lúa (0111), trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (0112), trồng cây lấy củ có chất bột (0113), trồng cây mía (0114), trồng cây thuốc lá, thuốc lào (0115), trồng cây có hạt chứa dầu (0117), chăn nuôi (0141), hoạt động dịch vụ nông nghiệp (0161), trồng rừng và chăm sóc rừng (0210), khai thác thuỷ sản (0311), nuôi trồng thuỷ sản (0320), v.v.

Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty phù hợp:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Người đại diện đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của công ty. Do đó, công ty cần lựa chọn người có đủ trình độ chuyên môn và năng lực quản lý để đảm nhiệm chức vụ này.

- Trong quá trình kinh doanh, công ty có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý: Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và điều kiện, khách hàng nên tham khảo trực tiếp các quy định pháp luật liên quan và tìm hiểu cụ thể về quy trình đăng ký doanh nghiệp.

3.2. Quy trình thành lập công ty kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để thành lập công ty kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Dự thảo điều lệ công ty. Bản điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, và của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, cũng như của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Chủ sở hữu, các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật trong điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên/cổ đông công ty (áp dụng cho loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và công ty cổ phần).

- Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của chủ sở hữu, thành viên công ty, cổ đông công ty (nếu là cá nhân); bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập) đối với thành viên/cổ đông công ty là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp.

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thủ tục: Tối đa 3 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu. Trong trường hợp từ chối cấp, cơ quan đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Thành lập công ty kinh doanh thủy sản, giống thủy sản 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Thủ tục thành lập  kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.