1. Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng với doanh nghiệp gia công nhân hạt điều

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư 219/2013/TT-BTC có nội dung như sau:

Theo quy định, thuế suất 0% áp dụng cho các trường hợp sau đây: hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0% theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hiểu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu thụ ở ngoài Việt Nam; hoặc được bán, cung ứng cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hoặc các hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% được áp dụng cho các dịch vụ sau đây:

Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp: Thuế suất 5% áp dụng cho các hoạt động đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ nhằm nâng cao chất lượng đất, cải thiện hệ thống thoát nước và tăng năng suất sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Dịch vụ nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng: Thuế suất 5% áp dụng cho các dịch vụ liên quan đến việc nuôi trồng cây trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trước sâu bệnh như phun thuốc trừ sâu, phòng trừ côn trùng gây hại, tưới nước và bón phân. Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp: Thuế suất 5% áp dụng cho các hoạt động sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp như phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, xay xát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình thức bảo quản thông thường khác. Tuy nhiên, việc nạo vét kênh, mương nội đồng không được áp dụng thuế suất 5% mà có quy định riêng tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

Dẫn chiếu theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC với sửa đổi của Thông tư 26/2015/TT-BTC, hình thức đối không chịu thuế GTGT được áp dụng cho các sản phẩm theo danh sách sau đây:

Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng): Các loại cây trồng trên đất nông nghiệp và rừng trồng, bao gồm cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây gia vị, cây dược liệu và cây lâm sản. Những sản phẩm này, khi được tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, đánh bắt và bán ra, cũng như ở khâu nhập khẩu, nếu chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, sẽ không chịu thuế GTGT; Sản phẩm chăn nuôi: Gồm các loại động vật chăn nuôi như gia cầm, gia súc, gia cầm, cá nuôi, hải sản nuôi trồng. Những sản phẩm chăn nuôi này, khi được tổ chức hoặc cá nhân nuôi và bán ra, cũng như ở khâu nhập khẩu, nếu chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, sẽ không chịu thuế GTGT; Sản phẩm thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt: Các loại sản phẩm từ nguồn tài nguyên biển như cá, tôm, mực, ốc, hàu, sò...

Khi những sản phẩm này chưa được chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, và được tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, đánh bắt bán ra, cũng như ở khâu nhập khẩu, sẽ không chịu thuế GTGT; Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường: Đây là các sản phẩm mới được chế biến một số công đoạn sơ chế thông thường. Các công đoạn này bao gồm làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Theo quy định đã nêu, trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng gia công nhân hạt điều cho công ty Hongkong (công ty nước ngoài), nếu đáp ứng các điều kiện về hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của pháp luật về xuất khẩu, thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Điều này có nghĩa là trong quá trình gia công, sản phẩm hạt điều được xuất khẩu không phải chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ khác mà không thuộc phạm vi dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm như đã nêu ở trên, thì phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Điều này áp dụng cho các dịch vụ không liên quan trực tiếp đến việc sơ chế hay bảo quản sản phẩm, ví dụ như vận chuyển, gói hàng, hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác trong quá trình kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ gia công hạt điều nếu đáp ứng các điều kiện xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu thực hiện các dịch vụ khác không liên quan đến sơ chế, bảo quản sản phẩm, thì phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% cho các dịch vụ đó.

 

2. Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với gia công nhân hạt điều xuất khẩu là giá nào?

Quy định về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng cho việc gia công nhân hạt điều xuất khẩu đã được xác định chi tiết trong khoản 8 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Theo những quy định này, việc tính toán thuế GTGT cho gia công hàng hóa được thực hiện dựa trên giá trị gia công theo hợp đồng, trước khi áp dụng thuế GTGT. Giá trị gia công này bao gồm nhiều yếu tố quan trọng như tiền công, chi phí nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác liên quan đến quá trình gia công hàng hóa.

Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC, việc tính toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với gia công nhân hạt điều xuất khẩu được thực hiện dựa trên giá trị gia công theo hợp đồng gia công, chưa bao gồm thuế GTGT. Trong đó, giá trị gia công này bao gồm không chỉ tiền công mà còn cả các chi phí liên quan như chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác phục vụ quá trình gia công hàng hóa.

Tiền công là số tiền mà người thực hiện gia công nhận được, bao gồm tiền lương trả cho công nhân tham gia trực tiếp vào quá trình gia công, cũng như phí dịch vụ nhận được từ việc cung cấp dịch vụ gia công. Đây là một yếu tố quan trọng trong tính toán giá trị gia công.

Chi phí về nhiên liệu là số tiền chi trả cho việc sử dụng các loại nhiên liệu trong quá trình gia công, bao gồm cả nhiên liệu tiêu thụ cho các thiết bị và máy móc được sử dụng trong gia công hàng hóa. Chi phí động lực là chi phí liên quan đến việc sử dụng các nguồn năng lượng như điện, nước, khí đốt và các nguồn năng lượng khác trong quá trình gia công. Vật liệu phụ bao gồm các chi phí liên quan đến việc sử dụng các vật liệu phụ như dầu mỡ, keo dán, bao bì và các vật liệu khác để thực hiện quá trình gia công. Ngoài ra, còn có các chi phí khác phát sinh bao gồm chi phí bảo dưỡng, vận chuyển và các chi phí hỗ trợ khác liên quan đến quá trình gia công hàng hóa.

Tất cả các yếu tố trên đều được tính vào giá trị gia công hàng hóa trước khi áp dụng thuế GTGT. Điều này đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc tính toán thuế GTGT đối với gia công nhân hạt điều xuất khẩu. Quy định này giúp đảm bảo rằng thuế GTGT được áp dụng đúng theo nguyên tắc và không gây thiệt hại cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu.

 

3. Doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều để gia công xuất khẩu theo hợp đồng có được miễn thuế nhập khẩu không? 

Theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, đối tượng được miễn thuế nhập khẩu được xác định theo khoản 6 như sau:

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu dùng cho gia công sản phẩm xuất khẩu: Đối với các hàng hóa nhập khẩu như nguyên liệu, vật tư, linh kiện được sử dụng để gia công sản phẩm xuất khẩu, được miễn thuế nhập khẩu. Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công: Nếu có sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công, thì sản phẩm đó cũng được miễn thuế nhập khẩu. Sản phẩm gia công xuất khẩu: Các sản phẩm gia công xuất khẩu cũng được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm này, nếu chúng được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước đã chịu thuế xuất khẩu, thì phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng trong sản phẩm xuất khẩu sẽ không được miễn thuế.

Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu, việc miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu sẽ được tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá trị sản phẩm trở lên, thì hàng hóa này sẽ không được miễn thuế.

Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều để gia công xuất khẩu theo hợp đồng, chúng sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

 

Xem thêm >> Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi mua bán cà phê tươi?

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.