Tôi là thương binh hạng 4/4 và tôi đã được xác định là thuộc đối tượng được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, vậy khi đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì cách tính miễn giảm thuế sử dụng đất của chúng tôi sẽ tính như thế nào?

 

Trả lời:

1.. Cơ sở pháp lý

- Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

- Thông tư 153/2013/TT-BTC Hướng dẫn về Luật thuế sử đụng đất phi nông nghiệp 

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định: "Điều 11. Giảm thuế 

Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau: 
...
3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng. "

Theo quy định nêu trên thì nếu anh là thương binh bệnh binh thì sẽ thuộc đối tượng được giảm 50% thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 151/2011/TT-BTC quy định “Nguyên tắc miễn, giảm thuế.

"1. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN và hướng dẫn tại Thông tư này. 

2.Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người nộp thuế đứng tên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 10 và khoản 4 Điều 11 Thông tư này. 

3. Trường hợp người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được giảm thuế theo hai (2) điều kiện trở lên quy định tại Điều 11 của Thông tư này thì được miễn thuế. 

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được giảm 50% thuế và trong hộ gia đình có thêm một (01) thành viên trở lên thuộc diện được giảm 50% thuế thì hộ gia đình đó được miễn thuế. Các thành viên này phải có quan hệ gia đình với nhau là ông, bà, bố, mẹ, con, cháu và phải có tên trong hộ khẩu thường trú của gia đình. 

4. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì được miễn, giảm thuế theo từng dự án đầu tư”

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Hiện nay theo pháp luật chưa có quy định nào quy định rõ ràng đối với việc giảm thuế đất đối với trường hợp sở hữu chung mà trong đó có đối tượng được hưởng miễn, giảm thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu theo tinh thần tại khoản 3 nêu trên thì có thể khi đưa ra giải quyết thì trường hợp sở hữu chung sẽ được áp dụng tương tự đối với sở hữu chung của hộ kinh doanh cá thể tức sẽ được giảm 50% trên tổng thuế sử dụng  đất phi nông nghiệp đối với thửa đất đó.

Như vậy, trường hợp này, anh là thương binh hạng 4/4, thuộc đối tượng được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì thế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể được giảm một nửa trên toàn bộ thửa đất mà anh và em trai anh đang đồng sở hữu quyền sử dụng.

Trên đây là ý kiến của Công ty Luật Minh Khuê về vấn đề này.  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài Công ty Luật Minh khuê hotline 1900.6162  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Sang tên sổ đỏ mà không có sổ hộ khẩu gốc của chủ nhà ?