Trả lời:   

Lương tháng thứ 13, tiền thưởng Tết năm 2009 sẽ được miễn một nửa số thuế phải nộp theo Thông tư 160 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành chiều tối qua (12/8). Theo đó, tất cả các khoản thu nhập phát sinh trong 6 tháng đầu năm (từ 1/1 đến hết ngày 30/6) đều được miễn thuế chứ không căn cứ vào thời gian chi trả. Các cá nhân có thu nhập phát sinh trong 6 tháng đầu năm nhưng nhận sau ngày 30/6 cũng không bị tính thuế.

Thời hạn chi trả tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm được miễn thuế là 31/12/2009. Đối với các khoản thu nhập được miễn thuế là số tiền thưởng của quý I và II, hạn chót chi trả tiền là ngày 31/12/2009.

Các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009, tiền thưởng Tết, thưởng quý III và IV, lương tháng thứ 13, hoa hồng... sẽ được miễn một nửa số thuế phải nộp. Hạn chót chi trả cho các khoản thưởng năm 2009 là ngày 31/3/2010. Như vậy, các cá nhân nhận một phần khoản tiền thưởng Tết sớm trong tháng 6 sẽ được miễn một nửa số thuế phải nộp.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, các cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, có hóa đơn chứng từ cũng được miễn toàn bộ số thuế thu nhập của 6 tháng đầu năm. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được chính xác thu nhập chịu thuế phát sinh trong 6 tháng đầu năm sẽ được chia thành 3 loại để tính thuế.

Đối với cá nhân kinh doanh đủ 12 tháng của năm 2009 sẽ được miễn một nửa thu nhập chịu thuế của cả năm 2009.

Đối với cá nhân kinh doanh không đủ 12 tháng thì số thuế được miễn sẽ bằng doanh thu thực tế của 6 tháng đầu năm 2009 chia cho doanh thu cả năm rồi nhân với thu nhập chịu thuế cả năm 2009.

Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu kinh doanh, không hạch toán được chi phí, nộp thuế theo kê khai thì căn cứ xác định thuế số được miễn là mức thu nhập ấn định. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định thì số thuế được miễn là số thuế khoán phải nộp.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ 25/9, tức là sau 45 ngày kể từ ngày ký. Theo đó, trước ngày 12/8, các đơn vị chi trả đã khấu trừ thuế đối với khoản thu nhập được miễn thì phải có trách nhiệm trả lại tiền thuế đã khấu trừ cho người nộp thuế. Đối với cá nhân đã kê khai nộp số thuế được miễn vào ngân sách thì sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ vào kỳ nộp thuế sau.

Các đối tượng nằm trong diện được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009, gồm các cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; từ nhận thừa kế; từ quà tặng. Từ 1/7, các cá nhân có thu nhập từ các khoản nêu trên nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2009.

Các khoản thu nhập khác như nghỉ lễ, nghỉ mát, tiền trang phục... cũng được miễn thuế nếu chi trả trong 6 tháng đầu năm.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại