1. Chủ tàu phải thanh toán phí mai táng khi thuyền viên bị tử vong trên tàu do bị tai nạn lao động hàng hải?

Theo quy định tại Điều 69 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, trong trường hợp một thuyền viên bị tử vong trên tàu do tai nạn lao động hàng hải, chủ tàu có trách nhiệm thanh toán các chi phí mai táng như sau:

- Chủ tàu phải chi trả các khoản chi phí đồng chi trả và các chi phí không nằm trong danh mục của bảo hiểm y tế, bao gồm các chi phí liên quan đến điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, các loại thuốc, trang thiết bị y tế cần thiết, cũng như các chi phí ăn uống và ở cữ từ lúc sơ cứu cho đến khi thuyền viên hồi phục hoặc khi xác định là bệnh mãn tính.

- Chủ tàu phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động của thuyền viên trong thời gian điều trị.

- Chủ tàu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí mai táng trong trường hợp thuyền viên bị tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong quá trình làm việc trên tàu.

- Chủ tàu cũng phải đảm bảo vận chuyển thi thể hoặc tro xương của thuyền viên bị tử vong về nơi an táng hoặc địa điểm hồi hương theo yêu cầu của gia đình hoặc thân nhân của thuyền viên.

- Tuy nhiên, chủ tàu không phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí cho thuyền viên trong các trường hợp sau:

+ Thuyền viên bị thương hoặc bệnh xảy ra ngoài thời gian làm việc trên tàu.

+ Thuyền viên bị thương hoặc bệnh do hành vi cố ý của chính thuyền viên.

- Cuối cùng, chủ tàu cũng có trách nhiệm bảo vệ và trả lại tài sản của thuyền viên trong trường hợp thuyền viên rời tàu do bệnh tật, bị thương hoặc tử vong, để truyền lại cho thuyền viên hoặc thân nhân của họ.

Theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên khi xảy ra tai nạn lao động hàng hải hoặc bị bệnh nghề nghiệp, chúng ta có một số quy định cụ thể về trường hợp thuyền viên bị tử vong trên tàu, trong đó chủ tàu có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến mai táng cho thuyền viên này.

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho thuyền viên và gia đình của họ trong những tình huống khó khăn. Trong trường hợp thuyền viên mất mạng trên tàu, chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản chi phí mai táng. Điều này bao gồm các chi phí đồng chi trả và chi phí không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, bao gồm cả việc điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, thuốc men, trang thiết bị y tế cần thiết, cũng như chi phí ăn uống và lưu trú của thuyền viên từ khi sơ cứu cho đến khi thuyền viên bình phục hoặc xác định là bệnh mãn tính.

Bên cạnh đó, chủ tàu cũng phải đảm bảo trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động của thuyền viên trong thời gian điều trị. Điều này nhằm bảo đảm rằng thuyền viên và gia đình của họ không gặp khó khăn về mặt tài chính sau khi thuyền viên tử vong. Ngoài ra, chủ tàu cũng có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc mai táng thuyền viên trong trường hợp thuyền viên tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong quá trình làm việc trên tàu. Điều này đảm bảo rằng thuyền viên được mai táng đúng cách và theo ý muốn của gia đình hoặc thân nhân của họ.

 

2. Thuyền trưởng khai báo cho cơ quan nào khi tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài xảy ra tai nạn lao động?

Theo quy định tại Điều 70 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, khi một tai nạn lao động hàng hải xảy ra trong khi tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài, chủ tàu hoặc thuyền trưởng có trách nhiệm khai báo tai nạn lao động cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về lao động.

Việc khai báo tai nạn lao động được tiến hành thông qua việc liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền sau:

- Nếu tàu đang hoạt động trong vùng nước cảng biển, chủ tàu hoặc thuyền trưởng cần phải khai báo tai nạn lao động cho cảng vụ hàng hải. Cảng vụ hàng hải sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý thông tin về tai nạn lao động trên tàu.

- Nếu tàu đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam hoặc vùng biển quốc tế, chủ tàu hoặc thuyền trưởng cần phải khai báo tai nạn lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải. Cơ quan này sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến tai nạn lao động trên tàu.

- Trong trường hợp tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài, chủ tàu hoặc thuyền trưởng cần phải khai báo tai nạn lao động cho cơ quan đại diện của Việt Nam. Cơ quan đại diện này sẽ tiếp nhận và chuyển thông tin liên quan đến tai nạn lao động cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà tàu đang hoạt động trong vùng biển đó.

Theo quy định của pháp luật, thuyền trưởng có trách nhiệm khai báo khi tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài và xảy ra tai nạn lao động hàng hải. Trong trường hợp này, cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng. Việc khai báo tai nạn lao động hàng hải trong trường hợp tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài là cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thuyền trưởng, như người có trách nhiệm chính trên tàu, phải thực hiện trách nhiệm này.

Cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ đóng vai trò trung gian trong việc khai báo tai nạn lao động hàng hải. Thông qua cơ quan này, thông tin về tai nạn lao động sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà tàu đang hoạt động trong vùng biển đó. Cơ quan đại diện sẽ tiếp nhận thông tin từ thuyền trưởng và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Qua việc này, cơ quan quản lý của nước ngoài có thể tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc. Điều này đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến tai nạn lao động hàng hải được truyền đạt và xử lý một cách đúng đắn và hiệu quả.

Vai trò của cơ quan đại diện không chỉ giới hạn ở việc chuyển đổi thông tin, mà còn đảm bảo rằng quyền lợi của người lao động được bảo vệ đúng mức và các quy định về lao động được tuân thủ. Cơ quan này cũng có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho thuyền trưởng và người lao động trong quá trình xử lý tai nạn lao động hàng hải. Từ việc khai báo tai nạn lao động hàng hải đến cơ quan đại diện của Việt Nam, thông tin liên quan sẽ được truyền đạt và xử lý một cách có hiệu quả. Điều này giúp đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện để xử lý tai nạn lao động hàng hải và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong ngành hàng hải.

 

3. Trách nhiệm xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp đối với tai nạn lao động hàng hải liên quan đến thuyền viên?

Người có trách nhiệm xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp đối với tai nạn lao động hàng hải liên quan đến thuyền viên được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 71 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 như sau: Chủ tàu có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp cho thuyền viên, bao gồm: Xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp đối với tai nạn lao động hàng hải liên quan đến thuyền viên và tổ chức diễn tập hàng năm.

Theo quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp, chủ tàu là người có trách nhiệm xây dựng những phương án ứng cứu khẩn cấp đối với tai nạn lao động hàng hải liên quan đến thuyền viên. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi của thuyền viên trên tàu, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về lao động hàng hải.

Phương án ứng cứu khẩn cấp là một tài liệu quan trọng mà chủ tàu cần xây dựng để đối phó với các tình huống khẩn cấp và tai nạn lao động trên tàu. Trong phương án này, chủ tàu cần đưa ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn và sự sống còn của thuyền viên trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động. Việc xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp yêu cầu chủ tàu nắm vững các quy định về an toàn và vệ sinh lao động hàng hải, cũng như tìm hiểu về các nguy cơ tiềm ẩn và tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên tàu. Chủ tàu cần đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó hợp lý để đảm bảo an toàn cho thuyền viên trong mọi tình huống.

Ngoài việc xây dựng phương án, chủ tàu cần tổ chức diễn tập và huấn luyện thường xuyên cho thuyền viên về các biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Việc diễn tập giúp thử nghiệm hiệu quả của phương án và rèn kỹ năng của thuyền viên trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp. Chủ tàu cần chắc chắn rằng phương án ứng cứu khẩn cấp đã được thông qua và thực hiện đúng quy trình trên tàu. Đồng thời, họ cần cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn cho thuyền viên về việc áp dụng phương án trong các tình huống thực tế.

Với trách nhiệm xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, chủ tàu đảm bảo rằng họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bảo vệ quyền lợi của thuyền viên. Điều này góp phần tăng cường an toàn và sự tin tưởng trong hoạt động hàng hải, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động hàng hải và bảo vệ người lao động trên biển.

Xem thêm >> Thủ tục cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào liên quan đến bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng, chúng tôi đã cung cấp các kênh liên lạc dễ dàng. Để gửi yêu cầu của quý khách, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.