Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng vào Chủ Nhật nên người lao động được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 03/9/2018. Bởi vậy, người lao động sẽ có đợt nghỉ kéo dài 02 hoặc 03 ngày liên tục. Cụ thể như sau:

- Nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ Nhật ngày 02 đến hết Thứ Hai ngày 03/9/2018) đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần.

- Nghỉ 03 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 01 đến hết Thứ Hai ngày 03/9/2018) đối với những người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần.

1. Theo quy định của Bộ luật lao động, ngày nghỉ lễ là ngày nghỉ mà người lao động được hưởng nguyên lương:

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

Tiền lương ngày nghỉ lễ sẽ được tính như sau:

 Là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ lễ, tết có hưởng lương.

Ví dụ: Chị A có tiền lương tháng 8 là 6 triệu đồng, số ngày làm việc bình thường trong tháng là 26 công, tiền lương ngày 2/9 tính như sau:

6 triệu/26 ngày x 1 ngày , suy ra ngày 2/9 chị A được hưởng 230 nghìn đồng.

2. Nếu trường hợp người lao động đi làm vào ngày 2/9 năm nay thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.