Tiền vay nóng (call money) là vốn mà phòng và ngân hàng chiết khấu vay của các ngân hàng hoặc ngân hàng thanh toán khác và được sử dụng để duy trì cơ cấu tài sản mong muốn của mình. Loại vốn này thực sự là tiền "vay nóng" theo đúng nghĩa đen của từ này. bởi vì người cho vay có thể đòi lại bất cứ lúc nào sau một ngày mà không cần báo trước. Tuy vậy, cũng có một số khoản cho vay nóng được cho vay với điều kiện phải báo trước bây ngày hoặc lâu hơn, nếu người cho vay muốn đòi lại tiền. Đối với các ngân hàng thanh toán, tiền vay nóng bao gồm những tài sản có khả năng thanh toán cao nhất sau tiền mặt và số dư ở ngân hàng trung ương. Chúng được sử dụng để điều hoà những thay đổi trong tổng nguồn lực của họ. Ở Mỹ, tiền vay nóng là những khoản tiền gửi có lãi ở các ngân hàng Mỹ và ngân hàng nước ngoài được phép rút ra nếu báo trước 24 giờ. Nhiều khoản tiền gửi dưới dạng đồng tiền châu Âu cũng thuộc loại này.

Tiền xấu đuổi tiền tốt, quy luật (bad motley drives oill good) Xem Quy luật Gresham.