Người gửi: T.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

 Tiêu chí nào để đánh giá hợp đồng có quy mô tương tự ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:19006162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu 2013 

Nội dung tư vấn

Hiện nay chưa trong Luật đấu thầu chưa có quy định rõ ràng về "quy mô tương tự". Theo từ điển Việt học thì quy mô hiểu là độ lớn, tầm quan trọng ví dụ như: quy mô của một tòa nhà, quy mô của một công trình. Còn tương tự có nghĩa là có một số mặt giống nhau, hoặc có một số tính chất dặc điểm tương tự nhau. Vì vậy quy mô tương tự trong hồ sơ dự thầu có thể hiểu là: Hồ sơ dự thầu này có một số đặc điểm giống với hồ sơ dự thầu trước, tương tự ở đây có nghĩa là chỉ cần vượt quá 50%.

Bạn có thể đánh giá các tiêu chí hồ sơ dự thầu như: 

1. Hồ sơ pháp lí

- Đơn dự thầu 

- Quyết định thành lập doanh nghiệp

- Giấy phép đăng kí kinh doanh

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ( nếu có)

- Bảo đảm dự thầu 

- Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của HSMT

2. Hồ sơ kinh nghiệm và tài chính

Thông tin chung

Số liệu tài chính

Bản sao báo cáo tài chính

Năng lực cán bộ chuyên môn

Kinh nghiệm

Nhân sự cho gói thầu 
3. Đề xuất kỹ thuật và dự toán chào

Nguồn gốc nguyên liệu 

Thành phần 

Tiến độ làm việc

Kiến nghị về phương pháp điều chỉnh giá
4. Thư giảm giá 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo điều 11 Luật đấu thầu quy định về việc bảo đảm dự thầu như sau:

Điều 11. Bảo đảm dự thầu

1. Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sauđây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnhtranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắpvà gói thầu hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựachọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảođảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trườnghợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo  đảm dự thầu trong giai đoạn hai.

3. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầuđược quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dựthầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụthể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu .