giá hợp đồng

Bài tư vấn về chủ đề giá hợp đồng

Tiêu chí nào để đánh giá hợp đồng có quy mô tương tự ?

Tiêu chí nào để đánh giá hợp đồng có quy mô tương tự ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Hiện tại tôi đang làm ở bộ phận Hồ sơ thầu cho công ty kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế. Trong phần liệt kê về hợp đồng tương tự có ghi: Mô tả tính chất tương tự: mục 3: tương tự Về quy mô. Tôi không hiểu cho lắm. Nhờ Luật sư tư vấn giúp căn cứ nào để liệt kê nội dung trên và tiêu chí nào để đánh giá hợp đồng có quy mô tương tự? Trong luật đấu thầu có nêu cụ thể không ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng