Luat Minh Khue

giá hợp đồng

giá hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giá hợp đồng

Điều chỉnh giá trong hợp đồng

Điều chỉnh giá trong hợp đồng
Trong mua bán quốc tế các hàng hóa mà giá cả biến động mạnh, các bên nên đưa vào hợp đồng điều khoản về điều chỉnh giá. Nếu không, khi giá thay đổi sẽ rất dễ dẫn đến tranh chấp.