1. Tiêu chuẩn của công chức tài chính – kế toán cấp xã là gì?

a) Tuổi tác: Phải đủ từ 18 tuổi trở lên để có thể xin vào việc;

b) Học vấn: Phải hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn: Phải tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên, theo ngành học phù hợp với yêu cầu công việc tại cấp xã. Nếu có quy định riêng trong pháp luật, thì quy định đó sẽ được áp dụng.

 

2. Nghĩa vụ chung đối với công chức Tài chính kế toán xã đảm bảo thực hiện

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng công chức ở cấp xã có cả quyền và nghĩa vụ được quy định rõ trong Luật Cán bộ, công chức 2008, với một loạt các điều khoản và quy định cụ thể.

Theo như Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Luật Cán bộ, công chức 2008, các nhiệm vụ của công chức Tài chính kế toán xã được mô tả chi tiết và bao gồm các điểm sau:

"Điều 8: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân" phân tích về sự trung thành với Đảng và Nhà nước, cũng như trách nhiệm tôn trọng và phục vụ nhân dân.

"Điều 9: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ" đặt ra các yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ một cách đúng đắn và chịu trách nhiệm với kết quả, cũng như nghiêm túc tuân thủ các quy định và báo cáo vi phạm nếu có.

"Điều 10: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu" mô tả các trách nhiệm cụ thể của công chức làm người đứng đầu, bao gồm việc chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống quan liêu và tham nhũng, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh.

Vì vậy, nghĩa vụ của công chức Tài chính kế toán xã không chỉ giới hạn ở một khía cạnh mà là một tập hợp đầy đủ và toàn diện các trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, cũng như trong việc thi hành công vụ và khi đảm nhận vai trò là người đứng đầu.

 

3. Quyền hạn chung đối với công chức Tài chính kế toán xã như thế nào?

Theo các quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Luật Cán bộ, công chức 2008, quyền hạn của công chức Tài chính kế toán xã được mô tả và bảo đảm một cách toàn diện như sau:

 • Điều 11: Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ: Điều này không chỉ đảm bảo công chức được giao quyền phù hợp với nhiệm vụ, mà còn bảo đảm trang thiết bị và điều kiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công chức cũng được cung cấp thông tin liên quan và được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn.
 • Điều 12: Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương: Điều này cam kết Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ và quyền hạn của công chức, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Công chức còn được hưởng các khoản phụ cấp và chế độ khác như tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm theo quy định.
 • Điều 13: Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi: Điều này quy định về quyền nghỉ hàng năm, nghỉ lễ và nghỉ để giải quyết việc riêng của công chức theo quy định của pháp luật về lao động. Nếu không sử dụng hết số ngày nghỉ hàng năm, công chức sẽ được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.
 • Điều 14: Các quyền khác của cán bộ, công chức: Điều này liệt kê các quyền khác của công chức như quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, cũng như các chế độ ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ đối với trường hợp thương tật hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Như vậy, quyền hạn của công chức Tài chính kế toán xã không chỉ được đảm bảo một cách toàn diện về các điều kiện làm việc và tiền lương mà còn bao gồm các quyền về nghỉ ngơi và các quyền khác như quyền học tập và ưu đãi trong các trường hợp đặc biệt.

 

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Tài chính kế toán xã là gì theo quy định?

Tại mục 5 của Điều 2 trong Thông tư 13/2019/TT-BNV, quy định về nhiệm vụ của Công chức Tài chính - kế toán được mô tả một cách chi tiết và đa dạng như sau:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật: Công chức này đóng vai trò là người cung cấp thông tin và tư vấn cho Ủy ban nhân dân cấp xã về các vấn đề liên quan đến tài chính và kế toán, giúp họ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn một cách hiệu quả và đúng đắn theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn.
 • Thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên và quyết toán ngân sách cấp xã theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện công tác kế toán ngân sách và các hoạt động kế toán khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ trì, phối hợp với các công chức khác quản lý tài sản công và kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao: Ngoài các nhiệm vụ cụ thể đã nêu ở trên, công chức này cũng cần thực hiện các nhiệm vụ khác mà pháp luật chuyên ngành quy định, cũng như các nhiệm vụ được giao bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

5. Ý nghĩa các quy định trên về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức tài chính - kế toán cấp xã

Các quy định về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của công chức tài chính - kế toán cấp xã trong Thông tư 13/2019/TT-BNV mang ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý, tổ chức và thực hiện các hoạt động tài chính - kế toán tại cấp xã. Dưới đây là ý nghĩa của các quy định này:

 1. Tham mưu và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã: Công chức tài chính - kế toán không chỉ đóng vai trò là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong các hoạt động tài chính - kế toán mà còn đóng góp ý kiến và tham gia vào quá trình ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc tham mưu và hỗ trợ này giúp đảm bảo rằng các quyết định tài chính - kế toán được đưa ra là hợp lý, hiệu quả và tuân thủ đúng luật.
 2. Xây dựng và thực hiện ngân sách cấp xã: Công chức này có trách nhiệm xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã và tổ chức thực hiện dự toán này. Việc quản lý ngân sách cấp xã một cách chặt chẽ và hiệu quả giúp đảm bảo sự công bằng và bền vững trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của địa phương.
 3. Thực hiện các hoạt động kế toán: Công chức tài chính - kế toán thực hiện các công việc kế toán như kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, quản lý các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác. Việc thực hiện kế toán đúng đắn và minh bạch giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính cấp xã.
 4. Quản lý tài sản công và kiểm tra dự án đầu tư: Công chức này có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp quản lý tài sản công cùng với các đồng nghiệp khác. Ngoài ra, họ cũng thực hiện kiểm tra và quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý tài sản công, đồng thời ngăn chặn các rủi ro liên quan đến quản lý dự án đầu tư.

Tóm lại, các quy định trên không chỉ xác định nhiệm vụ cụ thể của công chức tài chính - kế toán cấp xã mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm trong quản lý tài chính và kế toán tại cấp xã.

Công ty Luật Minh Khuê hân hạnh gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn sâu sắc và chi tiết nhất. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý mà quý vị đang gặp phải hoặc có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp. Đội ngũ chuyên gia và luật sư của chúng tôi sẵn lòng lắng nghe và đồng hành cùng quý vị, đảm bảo mang lại sự hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Quý khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua số hotline 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ quý vị trong thời gian ngắn nhất. Chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng đối với Công ty Luật Minh Khuê!