1. Toán lớp 5 trang 132 Cộng số đo thời gian có đáp án chi tiết nhất

Giải Toán lớp 5 trang 132 bài 1

Tính:

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây.

Hướng dẫn giải

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Đáp án

Từ cách tính trên ta có kết quả như sau:

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 3 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 11 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

Giải Toán lớp 5 trang 132 Bài 2

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viên bảo tàng lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Để tính thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử ta lấy thời gian Lâm đi từ nhà đến bến xe cộng với thời gian Lâm đi ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử.

Đáp án

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử là: 35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

Đáp số: 2 giờ 55 phút

 

2. Bài tập Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

9 ngày 5 giờ + 7 ngày 10 giờ

2 giờ 18 phút + 5 giờ 36 phút

27 phút 42 giây + 8 phút 58 giây

4 năm 6 tháng + 5 năm 7 tháng

1 thế kỉ 76 năm + 85 năm

45 phút + 8 giờ 50 phút

2 tuần 5 ngày + 3 tuần 6 ngày

11 ngày 16 giờ + 7 ngày 8 giờ

9 tháng + 9 năm 9 tháng

6 giờ 38 phút + 17 giờ 22 phút

10 giờ 15 phút + 6 giờ 32 phút

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

37 phút 48 giây + 15 phút 37 giây

9 năm 7 tháng + 4 năm 8 tháng

12 giờ 45 phút + 7 giờ 30 phút

6 phút 27 giây + 38 phút

7 ngày 16 giờ + 11 ngày 17 giờ

15 phút 47 giây + 58 giây

78 năm + 15 thế kỉ 49 năm

8 giờ 43 phút + 3 giờ 9 phút

14 phút 36 giây + 38 phút 44 giây

Câu 3. Một người đi xe đạp đi từ A lúc 7 giờ 15 phút và đi hết 1 giờ 27 phút thì đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ?

Câu 4. Mẹ bắt đầu đi chợ lúc 8 giờ 45 phút, mẹ đi đường mất 20 phút, mua sắm mất 1 giờ 10 phút. Hỏi mẹ về đến nhà lúc mấy giờ?

Câu 5. Ba mở vòi nước lúc 11 giờ 20 phút, sau 1 giờ 40 phút thì bể đầy. Hỏi bể đầy nước lúc mấy giờ?

Câu 6. Một người đi từ A lúc 7 giờ 45 phút, sau khi đi hết 2 giờ 50 phút thì đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ, biết trên đường họ đã dừng lại nghỉ 25 phút

Câu 7. Long đi từ nhà đến bến xe hết 37 phút, sau đó đi xe máy đến Thảo Cầm Viên hết 1 giờ 33 phút. Hỏi Long đi từ nhà đến Thảo Cầm Viên hết bao nhiêu thời gian, biết trên đường Long đã dừng lại 15 phút để uống nước mía.

Câu 8. Đan khởi hành từ nhà lúc 5 giờ 40 phút để đến Vũng Tàu, xe đi hết 3 giờ 15 phút thì đến Vũng Tàu. Hỏi xe đến Vũng Tàu lúc mấy giờ, biết trên đường đi xe đã dừng lại cho mọi người ăn sáng hết 30 phút.

Bình đi học lúc 6 giờ 20 phút và đi hết 35 phút thì đến trường. Hỏi Bình đến trường có kịp không? Biết trường đánh trống vào học lúc 7 giờ.

Câu 9. Chú Tư đi làm từ nhà lúc 6 giờ 45 phút, đi được 15 phút chú quên mang theo giấy tờ nên trở về nhà lấy và đi ngay, đi được 50 phút thì đến công ty. Hỏi chú Tư đến công ty sớm hay trễ, biết giờ làm việc bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

 

3. Bài tập vận dụng về cộng số đo thời gian

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tính 35 phút + 24 phút ta được kết quả:

A. 1 giờ B. 50 phút C. 59 phút D. 1 giờ 5 phút

Câu 2: Tính 11 phút 25 giây + 3 phút 9 giây ta được kết quả:

A. 14 phút 28 giây B. 11 phút 34 giây C. 14 phút 30 giây D. 14 phút 34 giây

Câu 3: Bạn Hà nói: “9 ngày 9 giờ + 2 ngày 4 giờ = 111 ngày 13 giờ”. Vậy bạn Hà nói đúng hay sai?

A. Sai B. Đúng

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 giờ 48 phút + 1 giờ 35 phút…7 giờ 13 phút là

A. > B. < C. =

Câu 5: Lúc 7 giờ 45 phút một xe máy đi từ A đế B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 2 giờ 20 phút.

Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ?

A. 10 giờ 55 phút B. 9 giờ 55 phút C. 10 giờ 5 phút D. 10 giờ 15 phút

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính

a, 5 giờ 18 phút + 1 giờ 49 phút

b, 2 giờ 48 phút + 3 giờ 38 phút

c, 2/5 phút + 2 phút 54 giây

d, 13 giờ 15 phút + 3 giờ 48 phút

e, 3 năm 6 tháng + 2 năm 7 tháng

Bài 2: Lan làm xong bài tập về nhà hết 1 giờ 25 phút. Huyền làm xong bài tập đó lâu hơn Lan là 0,2 giờ. Hỏi Huyền làm xong bài tập đó hết bao nhiêu thời gian?

Bài 3: Một người muốn đi từ A đến C phải đi qua B. Người đó đi từ A đến B hết 45 phút, đi từ B đến C chậm hơn đi từ A đến B 28 phút. Hỏi người đó đi từ A đến C hết bao lâu?

Bài 4: Lan đi từ nhà đến trường mất 20 phút, trên đường Lan nghỉ 5 phút để uống nước. Hỏi Lan đến trường lúc mấy giờ biết Lan ra khỏi nhà lúc 7 giờ 5 phút

Bài 5: Bố của Tuấn đi làm từ nhà lúc 6 giờ 45 phút, đi được 15 phút bố quên mang theo đồ nên trở về nhà lấy và đi ngay, đi được 50 phút thì đến công ty. Hỏi bố của Tuấn đến công ty sớm hay trễ, biết giờ làm việc bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút

C. Hướng dẫn giải bài tập về cộng số đo thời gian học sinh lớp 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: C

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 5 giờ 18 phút + 1 giờ 49 phút = 7 giờ 7 phút

b, 2 giờ 48 phút + 3 giờ 38 phút = 6 giờ 26 phút

c, 5/3 phút + 2 phút 54 giây = 100 giây + 2 phút 54 giây = 1 phút 40 giây + 2 phút 54 giây = 4 phút 34 giây

d, 13 giờ 15 phút + 3 giờ 48 phút = 17 giờ 3 phút e, 3 năm 6 tháng + 2 năm 7 tháng = 6 năm 1 tháng

Bài 2:

Đổi 0,2 giờ = 12 phút

Thời gian Huyên làm xong bài tập đó là: 1 giờ 25 phút + 12 phút = 1 giờ 37 phút

Đáp số: 1 giờ 37 phút

Bài 3:

Thời gian người đó đi từ B đến C là: 45 phút + 28 phút = 1 giờ 13 phút

Thời gian người đó đi từ A đến C là: 45 phút + 1 giờ 13 phút = 1 giờ 58 phút

Đáp số: 1 giờ 58 phút

Bài 4:

Số thời gian Lan đi từ nhà tới trường là: 20 phút + 5 phút = 25 phú

t Lan tới trường lúc: 7 giờ 5 phút + 25 phút = 7 giờ 30 phút

Đáp số: 7 giờ 30 phút

Bài 5: Bố của Tuấn quên lấy đồ và phải trở về nhà thì khi ấy đồng hồ chỉ 6 giờ 45 phút + 15 phút = 7 giờ

Bài toán trở thành bố của Tuấn đi làm từ nhà lúc 7 giờ và đi được 50 phút thì đến công ty

Khi đến được công ty, đồng hồ chỉ số giờ là: 7 giờ + 50 phút = 7 giờ 50 phút

Vì 7 giờ 50 phút > 7 giờ 30 phút nên bố của Tuấn đến công ty trễ giờ

Trên đây là chia sẻ của Luật Minh Khuê liên quan đến nội dung Toán lớp 5 trang 132 Cộng số đo thời gian có đáp án chi tiết nhất

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Đề thi giữa kì 1 Toán 5 có đáp án mới nhất năm 2023 - 2024, Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 mới nhất năm 2022 - 2023

Công ty Luật Minh Khuê luôn mong muốn gửi đến quý khách những thông tin tư vấn pháp luật hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!