Điều 287 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009quy định về tội  vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí  mật công tác như sau:

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật  công tác gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt   tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ  một năm đến năm năm.

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác (điều 287 BLHS) ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác (điều 287 BLHS):

  • Khách thể của tội phạm:

Tội phạm này xâm phạm vào sự hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức thể hiện ở những quy định về bí mật công tác.

 Đối tượng tác động của tội phạm này là bí mật công tác hoặc tài liệu công tác.  Đó là những tin tức, tài liệu bí mật của các cơ quan, tổ chức mà quy định của cơ quan, tổ chức nghiêm cấm để lọt ra ngoài và không thuộc phạm trù bí mật Nhà nước. Nếu so sánh với bí mật Nhà nước thì bí mật công tác có tầm quan trọng, giá trị thấp hơn nhưng nếu để lộ ra ngoài cũng gây thiệt hại cho hoạt động của cơ quan, tổ chức.

  • Mặt khách quan của tội phạm:

Điều luật này quy định nhiều tội phạm khác nhau nhằm bảo vệ bí mật công tác của cơ quan, tổ chức. Mỗi tội phạm có các hành vi phù hợp sau:

+ Đối với tội vô ý làm lộ bí mật công tác: bằng lời nói, chữ viết hoặc để cho người khác không có trách nhiệm xem biết về bí mật công tác do không áp dụng những biện pháp giữ gìn bí mật công tác.

+ Đối với tội làm mất tài liệu bí mật công tác: không thực hiện quy tắc bảo mật, sử dụng, cất giữ, vận chuyển,…làm cho tài liệu bí mật công tác thoát khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm (bị mất, đánh rơi, để quên…).

Tội phạm này được coi là hoàn thành khi đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, hậu quả nghiêm trọng là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Hậu quả nghiêm trọng có thể là gây nên những khó khăn nhất định cho cơ quan, tổ chức.

Nếu vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, làm mất tài liệu bí mật Nhà nước thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 264 BLHS.

  • Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm này được thực hiện do lỗi vô ý.

  • Chủ thể của tội phạm:

Tội phạm này được thực hiện bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. Ngoài ra, tội phạm này đòi hỏi phải có dấu hiệu của chủ thể đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn.

Hình phạt:

  • Khoản 1 điều 287 BLHS  (cấu thành cơ bản) quy định hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
  • Khoản 2 điều 287 BLHS quy định hình phạt bổ sung: người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê