1. Bảng chữ cái, âm vần, chữ số và dấu

Chữ cái a ă â b c d đ e ê g h i k l m  
n o ô ơ p q r s t u ư v x y    
Âm ghi bằng 2-3 chữ cái tr th nh kh gi gh        
ng ngh ph qu ch          
ươ            
Chữ số và dấu 1 2 3 4 5 6 7 9 10
+ - > <
=

 

2. Các bài luyện đọc cho bé chuẩn bị vào lớp 1

BÀI ĐỌC 1

Nguyên âm: a ă â o ô ơ e ê i y u ư
Phụ âm: c
Dấu:   ` ' ? ~ .
Tiếng ca cả   cạ
co cỏ   cọ
cồ cố cổ cỗ cộ
cờ cớ   cỡ  
cu củ cụ
cừ cứ cử cữ cự
Từ: có cà có cá có cỗ
cổ cò cá cờ cụ cố
Câu: - Cò có cá
- Cô có cờ
- Cờ cu cũ
- A! Cỗ có cá, có cả cà cơ
Phân tích: - Tiếng ca gồm 2 âm, âm c đứng trước, âm a đứng sau
- Từ cá cờ gồm 2 tiếng, tiếng cá đứng trước, tiếng cờ đứng sau
(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo mẫu trên)

 

BÀI ĐỌC 2

Phụ âm: b d đ
Tiếng ba bo be bi bu
da do de di du
đa đo đô đơ đe đê đi đu đư
Từ: ba ba be bé bi bô bí đỏ  
dỗ bé dỡ củ e dè dê dễ  
đo đỏ đơ đỡ bờ đê đi đò  
đu đủ da bò bế bé ô dù  
dì Ba đỗ đỏ đổ đá đá dế  
Câu: - Bò, dê đã có ba bó cỏ
- Bé bi bô: bà, bố bế bé
- Bà bế bé, bé bá cổ bà
- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè
- Bố bẻ bí bỏ bị
Phân tích: - Tiếng bé gồm 2 âm, âm b đứng trước, âm đứng sau thêm thanh sắc trên âm e
- Từ đi đò gồm 2 tiếng, tiếng đi đứng trước, tiếng đò đứng sau
(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo mẫu trên)

 

BÀI ĐỌC 3

Phụ âm: h l k
Tiếng ha ho he hi hu
la lo le li lu
ke ki (âm k chỉ ghép với e, ê, và i)
Từ: hạ cờ hổ dữ hồ cá hả hê ê ke
bé ho kẽ hở lá hẹ lá đa kì cọ
lọ đỗ lơ là le le đi lễ kể lể
lê la lá cờ lọ cổ cũ kĩ ki bo
Câu: - Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé
- Hè, bé đổ dế ở bờ đê.
- Bé Hà la: bò, bê hả bà?
- Ừ, có cả dê ở đó
- Dê lạ kì, bé cứ bi bô: bố, ở bà có dê kì lạ cơ!
- Bà có ô đã cũ, bé cứ bi bô: Bố, ô bà đã cũ kĩ!
- Cô Kỳ là dì bé Ký
- Cô Kỳ ca: lá lá la la
- Cô Kỳ hò: hò lơ, hò lờ

 

BÀI ĐỌC 4

Phụ âm: t n m
Tiếng ta tp te ti tu
na no ne ni nu
ma mo me mi mu
Từ: ô tô nơ đỏ cá mè cử tạ  
tủ to no nê ba má ca mổ  
tử tế na to bố mẹ má nẻ  
củ từ ca nô mũ nỉ nụ cà  
Câu: - Bà có na to, có cả củ từ, bí đỏ to cơ
- Bé la to: bố mẹ, nụ cà đã nở
- Ô tô đi từ từ để đổ đá ở đê
- Bò bê có cỏ, bò bê no nê
- Bé Mỹ có mũ nỉ
- Dì Tư đi đò, bố mẹ đi ca nô
- Bé Hà có nơ đỏ

 

BÀI ĐỌC 5

Phụ âm: v r s x
Tiếng va vo ve vi vu
  ra ro re ri ru
  sa so se si su
  xa xo xe xi xu
Từ: cá rô hè về xổ số su sú  
  bó rạ tò vò sư tử số ne  
  rổ rá vỗ về xe bò xẻ đá  
  bộ rễ vở vẽ đi xa lá sả  
Câu: - Hè về, có ve, ve ra rả.
  - Bé vẽ ve, bé vẽ bê, và vẽ cả ô tô.
  - Hè, bé và và đi mò cá, có cá cờ và cả cá rô to.
  - Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
  - Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
  - Ở xã ta có cô ca sĩ ở xứ xa về.

 

BÀI ĐỌC 6

Phụ âm: p ph q qu
Tiếng pa po pe pi py pu
pha pho phô phơ phe phê phi   phu  
qua que quê qui quy          
Từ: pí po pí pô pí pa pí pô      
phở bò quà quê tổ phó      
phố xá cá quả phì phò      
cà phê qua phà vỏ quế      
Câu: - Phú pha cà phê.  
- Phi có tô phở bò.  
- Quà quê có vô số quả: đu đủ, na, bơ và cả lê  
- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.  
- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.  
- Đi qua phà để ra phố, bé cứ sợ.  

 

BÀI ĐỌC 7

Phụ âm: g gh ng ngh
Tiếng ga go gu    
ghe ghê ghi          
nga ngo ngô ngơ ngu ngư    
nghe nghê nghi          
Từ: (chú ý: gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i)
gà gô ghế gỗ bé ngã nghé ọ
tủ gỗ ghi vở ngồ ngộ củ nghệ
gỗ gụ ghẹ to bỡ ngỡ nghĩ kĩ
gõ mõ ghê sợ cá ngừ ngô nghê
Câu: - Cô Tư có ổ gà đẻ
- Cụ Tú có tủ gỗ gụ.
- Phố bé có nghề xẻ gỗ.
- Quê bà có bể, ở bể có cá ngừ và ghẹ.
- Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé cứ ngó bé.

 

BÀI ĐỌC 8

Phụ âm: ch tr  
Tiếng cha cho chô chơ che chê chi chu chư
tra tro trô trơ tre trê tri tru trư
Từ: cha mẹ che chở tra ngô cá trê  
chó xù chị Hà chỉ trỏ vũ trụ  
chỗ ở chú rể trở về dự trữ  
đi chợ chữ số lá tre lí trí  
Câu: - Chú Nghi chở bà ra chợ.  
- Bé Chi sợ chó dữ.  
- Bé pha trà cho bà và bố.  
- Bé Trí đã đi trẻ về.  
- Cụ Trụ chẻ tre ở hè.  
- Bé và mẹ đi chợ, ở chợ có cá trê to.  

 

BÀI ĐỌC 9

Phụ âm: nh th  
Tiếng nha nho nhô nhơ nhe nhê nhi nhu như
tha tho thô thơ the thê thi thu thư
Từ: nhà thờ nhè nhẹ thả cá the thé  
quả nho lí nhí chú thỏ lê thê  
nhổ cỏ nhu nhú xe thồ quả thị  
nhớ nhà như ý thơ ca cá thu  
nhớ nhà nho nhỏ thủ thỉ thứ tự  
Câu: - Bà ở quê, nhà bà là nhà lá.  
- Nhà bé ở phố, phố có ngõ nhỏ.  
- Xe ô tô chở sư tử và hổ về sở thú.  
- Thu bỏ thư cho cô Tú.  
- Bố bé là thợ hồ, chú bé là thợ nề.  
- Ở phố bé có nhà thờ to.  
- Bé đi nhà trẻ chớ đi trễ giờ.  

 

BÀI ĐỌC 10

Phụ âm: gi kh  
Tiếng gia gio giô giơ gie giê gi giu giư
kha kho khô khơ khe khê khi khu khư
Từ: gia vị gió to giẻ cũ khổ sở  
bà già giò chả giữ nhà khơ me  
giá cả giỏ cá khe khẽ quả khế  
giả da giỗ tổ kha khá chú khỉ  
giã giò thì giờ kho cá khu đô thị  
quá khứ cá khô tú lơ khơ khí ô - xy  
Câu: - Bà cho gia vị và khế để kho cá.  
- Nhà bé có giỗ, cỗ có giò chả.  
- Phố bé Nga có nghề giã giò.  
- Chú chó xù giữ nhà khá ghê.  
- Bà ở nhà lá, gió to bé cứ sợ nhà đổ.  
- Bé Thu đi khe khẽ để bà và bố mẹ ngủ.  

 

BÀI ĐỌC 11

Có cỗ

Nhà có giỗ Có cỗ to Có chả giò, Có cá kho Bẽ đã no Bé ngủ khò

Thu có quà

Thu qua nhà bà Bà cho Thu quà Thu mở quà ra Thu cho cả nhà Quà có mì gà Có nho, có na Thu no nê quá Thu hò thu ca

Nga về quê Nga về nhà quê Nga ra bờ đê Có bò có bê

Có dê có nghé Khi Nga trở về Nga nhớ nhà quê Ở đó có bà

Nghĩ mà thú ghê

Hà nhớ nhà

Bé Hà đi xa Nó nhớ nhà quá

Hà đi xe ca Khi trở về nhà Nhà hà có bà Có mẹ, có cha Bà Hà đã già Bà chỉ ở nhà

Hướng dẫn con phân tích Tiếng:

Tiếng bé có âm b đứng trước, âm e đứng sau thêm thanh sắc trên âm e.

  • Chú ý nhớ các khái niệm được gạch chân
  • Các tiếng khác, con phân tích tương tự: bà, hổ, cỏ, mẹ,vẽ.

 

BÀI ĐỌC 12

Cô dặn: Con đánh vần vần trước rồi đọc trơn vần (đọc thuộc vần)

an

ăn

ân

on

ôn

ơn

en

ên

in

un

 

van

văn

vân

von

vôn

vơn

ven

vên

vin

vun

tan

tăn

tân

ton

tôn

tơn

ten

tên

tin

tun

 

đàn ngan
bàn ghế
căn dặn
cẩn thận

khăn đỏ
bạn thân
ăn ngon
con lợn

số bốn
sơn đỏ
mũ len
con nhện

bên trên
chín giờ
con giun
bún bò

  • Cô khen bé cẩn thận
  • Bé Vân và bé Lan là bạn thân.
  • Ủn à ủn ỉn.

Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ

Hướng dẫn con phân tích Tiếng:

Tiếng nhà có âm nh đứng trước, âm a đứng sau thêm thanh huyền trên âm e.

- Các tiếng khác, con phân tích tương tự: Thỏ, khế, nghỉ, ghế.