1. Trách nhiệm của người phát ngôn thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao

Dựa vào khoản 3 Điều 4 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao, ban hành kèm theo Quyết định 1562/QĐ-BNG năm 2012, chúng ta có thể thấy rõ về thẩm quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Phó Phát ngôn và Vụ Thông tin Báo chí như sau:
- Người Phát ngôn, Phó Phát ngôn và Vụ Thông tin Báo chí đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy thông tin của Bộ Ngoại giao đến công chúng. Cụ thể, họ có trách nhiệm:
+ Người Phát ngôn, Phó Phát ngôn và Vụ Thông tin Báo chí đều đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc tổ chức họp báo, bao gồm họp báo định kỳ và họp báo đột xuất của Người phát ngôn. Họ cũng có khả năng chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, và địa phương trong việc tổ chức các buổi họp báo này, theo quy định của Bộ Ngoại giao. Điều này đảm bảo rằng thông tin được truyền tải đến công chúng và cơ quan báo chí một cách đầy đủ và kịp thời, đồng thời thúc đẩy sự minh bạch và tiếp cận thông tin chính thống.
+ Người Phát ngôn, Phó Phát ngôn và Vụ Thông tin Báo chí đều có nhiệm vụ duy trì mối quan hệ liên tục với các cơ quan báo chí cả trong nước và quốc tế. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin cần thiết cho các phương tiện truyền thông và tổ chức cuộc phỏng vấn với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Bằng cách này, họ đảm bảo rằng thông tin về chính sách, quan điểm, và hoạt động của Bộ Ngoại giao được truyền tải một cách chính xác và hiệu quả cho công chúng, cũng như tạo cơ hội cho việc thảo luận và trao đổi quan điểm giữa Bộ Ngoại giao và cơ quan báo chí. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa Bộ Ngoại giao và các phương tiện truyền thông.
+ Đảm bảo chuẩn bị nội dung và thông tin liên quan đến báo chí, và yêu cầu cơ quan báo chí điều chỉnh thông tin không chính xác về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật báo chí.
+ Người Phát ngôn, Phó Phát ngôn và Vụ Thông tin Báo chí đều phụ trách việc thu thập và tổng hợp thông tin từ cả trong nước và quốc tế. Nhiệm vụ này đảm bảo rằng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có nguồn thông tin đầy đủ và cập nhật. Điều này giúp họ có thông tin để tham khảo, đánh giá tình hình, và sử dụng để định hình chính sách và quan điểm của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Việc này cũng giúp Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện nắm bắt được các sự kiện quan trọng và xu hướng quốc tế, đồng thời thúc đẩy hiểu biết và sự phối hợp trong việc đại diện cho quốc gia tại nước ngoài.
+ Người Phát ngôn, Phó Phát ngôn và Vụ Thông tin Báo chí đều chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp thông tin liên quan và định kỳ báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Việc này đảm bảo rằng Bộ trưởng luôn được cập nhật về quá trình triển khai và tuân thủ Quy chế trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông qua báo cáo định kỳ, Bộ trưởng có cơ hội đánh giá hiệu suất và đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến phát ngôn và thông tin được thực hiện theo đúng quy định và mục tiêu được đề ra. Điều này thúc đẩy tính hiệu quả và chất lượng trong việc truyền tải thông tin và tương tác với báo chí và công chúng.
Với những trách nhiệm này, người phát ngôn thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thông tin được truyền tải đúng, chính xác và đúng thời gian đến công chúng và cơ quan báo chí.
 

2. Phát ngôn thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao có những nội dung gì?

Căn cứ vào Điều 3 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao, được ban hành kèm theo Quyết định 1562/QĐ-BNG năm 2012, chúng ta có quy định về phạm vi phát ngôn và cung cấp thông tin như sau:
- Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin:
+ Quan điểm, lập trường chính thức của Việt Nam về chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về tình hình quốc tế và những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng và thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.
+ Tình hình và kết quả hoạt động của ngành ngoại giao trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.
+ Các vấn đề khác do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định.
- Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin:
+ Họp báo thường kỳ (1 hoặc 2 lần/tháng) và họp báo đột xuất của Người Phát ngôn.
+ Họp báo của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì.
+ Họp báo do Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức.
+ Thông tin do Vụ Thông tin Báo chí hoặc các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ định cung cấp.
+ Thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao (www.mofa.gov.vn) và của các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
+ Trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí.
Như vậy, theo quy định trên, việc phát ngôn thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao bao gồm các nội dung quan trọng liên quan đến quan điểm và hoạt động của Bộ Ngoại giao, đảm bảo sự minh bạch và thông tin đầy đủ đến công chúng và cơ quan báo chí.
 

3. Thẩm quyền Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài về phát ngôn thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao

Dựa vào Điều 6 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao, được ban hành kèm theo Quyết định 1562/QĐ-BNG năm 2012, ta có quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài như sau:
Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
- Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài (Cơ quan Đại diện) có trách nhiệm trực tiếp thực hiện vai trò phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc chỉ định cán bộ có thẩm quyền của Cơ quan Đại diện để đảm nhiệm nhiệm vụ này trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Cơ quan Đại diện. Điều này đảm bảo rằng thông tin về quan điểm, chính sách và hoạt động của Việt Nam tại nước ngoài được truyền tải một cách hiệu quả và đáng tin cậy đến các phương tiện truyền thông và công chúng ở quốc gia đó. Trưởng Cơ quan Đại diện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tương tác với cơ quan báo chí và đảm bảo rằng thông tin chính thức và quan trọng về Việt Nam luôn được truyền tải một cách chính xác và đúng thời gian.
- Phát ngôn và thông tin do Trưởng Cơ quan Đại diện hoặc cán bộ Cơ quan Đại diện được chỉ định theo Khoản 1 của Điều 6 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao, được ban hành kèm theo Quyết định 1562/QĐ-BNG năm 2012 là phát ngôn và thông tin chính thức của Cơ quan Đại diện.
- Trưởng Cơ quan Đại diện và Cơ quan Đại diện có trách nhiệm:
+ Tiếp xúc định kỳ với báo chí sở tại để cung cấp thông tin về Việt Nam và giải đáp các vấn đề liên quan tới Việt Nam mà báo chí và dư luận sở tại quan tâm, thông qua hình thức họp báo và trả lời phỏng vấn, thông cáo báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện, viết bài cho báo chí.
+ Có các hình thức phù hợp cung cấp thông tin cho báo chí sở tại nhân các sự kiện quan trọng của Việt Nam và trong quan hệ với sở tại.
Với những quy định trên, Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài có trách nhiệm quan trọng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại nước đó, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải đúng và đúng thời điểm đến công chúng và cơ quan báo chí tại địa phương.

Xem thêm bài viết: Ai thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngân hàng Nhà nước?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng