Thưa luật sư! Tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp: Nhà nước và mỗi công dân có trách nhiệm làm gì và làm thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến Pháp.

Xin cám ơn luật sư !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Trước tiên xin cám ơn anh/chị đã gửi câu hỏi đến cho Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi: Với vấn đề của anh/chị chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Hiến pháp năm 2013

Theo quy định của Hiến pháp hiện hành năm 2013 của nước CHXHCN Việt Nam thì trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến Pháp được quy định tại các điều:

"Điều 6  
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằngdân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông quacác cơ quan khác của Nhà nước.
Điều 8  
1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
Điều 46  Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng."
Như vậy có thể thấy rằng trách nhiệm thực thi và bảo vệ hiến pháp thuộc về tất cả công dân, đơn vị, tổ chức,  các cơ quan, tổ chức trong bộ myas nhà nước:
Việc thực thi và bảo vệ Hiến Pháp của mỗi một chủ thể là khác nhau:
Người dân thực hiện bằng cách trực tiếp ứng cử vào các cơ quan nhà nước, thông qua những đại biểu mà mình tín nhiệm bằng hình thức bầu cử. Kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức khác nhau thông qua các tổ chức của mình.

Các cơ quan nhà nước tùy vào phạm vi quyền hạn của mình sẽ ban hành các văn bản pháp luật để nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến Pháp. Kiểm tra, đánh giá, xử lý các trường hợp vi phạm Pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của Hiến Pháp nhằm bảo vệ Hiến Pháp, bảo vệ Nhà nước XHCN.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phân tích vị trí chủ tịch nước qua các bản Hiến pháp của Việt Nam ?

>> Xem thêm:  Lịch sử lập hiến của Pháp và các cuộc cách mạng tiêu biểu ?