1. Khách đến mua hàng bị mất xe, ai là người chịu trách nhiệm ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Trường hợp của bạn, bạn với bên khách hàng đã xác lập một hợp đồng gửi giữ xe máy. Theo quy định tại Điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng gửi giữ tài sản được định nghĩa như sau:

"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

Hợp đồng là một dạng của giao dịch dân sự nên hợp đồng cũng có thể được xác lập dưới hình thức của giao dịch dân sự theo Khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể, hợp đồng có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Do đó, giữa bạn và khách hàng đã xác lập một hợp đồng gửi giữ tài sản bằng hành vi. Quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng gửi giữ được quy định cụ thể tại Điều 556 và Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015:

Quyền của bên gửi tài sản

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

..............

Như vậy, khi bạn và khách hàng đã giao kết hợp đồng gửi giữ tài sản thì bạn có trách nhiệm bảo quản tài sản của khách, nếu có sự mất mát tài sản thì khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và bạn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo như bạn trình bày, bạn có thuê một người bảo vệ để trông xe, nhưng bạn chưa cung cấp thông tin rõ ràng, bạn thuê người này làm việc có ký hợp đồng hay không và nếu có hợp đồng thì trong hợp đồng có điều khoản về bồi thường tài sản khi xảy ra mất mát hay không. Nếu bạn không có hợp đồng với bảo vệ hoặc có hợp đồng nhưng không có điều khoản thỏa thuận về việc bồi thường khi tài sản được trông coi trong phạm vi của bảo vệ bị mất mát thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn thuộc về chủ cửa hàng là bạn. Giá trị bồi thường được xác định theo kết quả giám định đối với chiếc xe đã bị mất đó.

Tuy nhiên, khi bạn đã bồi thường cho khách hàng chiếc xe này thì sẽ phát sinh trách nhiệm hoàn trả của người bảo vệ đối với chủ của hàng là bạn. Người bảo vệ trong trường hợp này là người làm công trong cửa hàng của bạn, do lỗi của bảo vệ dẫn đến mất xe thì trách nhiện bồi thường được xác định theo Điều 600 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, người bảo vệ là người làm công cho bạn đã có lỗi dẫn đến mất mát tài sản của khách hàng nên bạn có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại và có quyền yêu cầu người bảo vệ này phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

2. Tư vấn bồi thường khi mất xe gửi tại quán ?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Về việc bồi thường khi bị mất xe.

Theo quy định của pháp luật, khi bạn gửi xe và bị mất xe mà phía chỗ giữ xe không có cảnh báo về việc khách hàng phải tự bảo quản trông giữ xe thì dù bạn không có phiếu gửi xe nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể yêu cầu bên giữ xe phải bồi thường tài sản cho chiếc xe đã mất theo quy định

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công”

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất đinh”

Như vậy, việc gửi và giữ xe được xem là hợp đồng gửi giữ tài sản. Nếu nơi gửi xe làm mất xe của bạn thì bạn chắc chắn sẽ nhận được bồi thường.

2. Về mức bồi thường

Về số tiền bồi thường, mức bồi thường thiệt hại sẽ do hai bên thỏa thuận. Nguyên tắc của bồi thường thiệt hại là thiệt hại bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu

Nếu thỏa thuận không thành, bạn có thể khởi kiện lên tòa án. Khi giải quyết sự việc, tòa án sẽ thành lập hội đồng khảo giá để xác định giá trị chiếc xe tại thời điểm bị mất. Dựa vào kết quả này, tòa án sẽ yêu cầu chủ cửa hàng bồi thường phù hợp với giá trị thực tế của chiếc xe đã bị mất

3. Khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại tài sản khi bảo vệ làm mất xe ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900 6162

Luật sư tư vấn:

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Trường hợp của bạn là vấn đề liên quan đến hợp đồng cầm giữ.

Có 2 hướng như sau:

Thứ nhất, nếu bảo vệ đó là nhân viên của một công ty làm dịch vụ bảo vệ, thì người bảo vệ đó và công ty đó sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề bồi thường giá trị tài sản cho bạn.

Thứ hai, nếu công ty bạn đang làm việc ký hợp đồng bảo vệ với cá nhân người bảo vệ đó, thì trách nhiệm bồi thường sẽ hoàn toàn do người bảo vệ này phải chịu, trừ khi công ty bạn là bên thuê dịch vụ hỗ trợ chi trả bồi thường giúp người bảo vệ này.

Vì bên bạn có hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ, trách nhiệm thuộc về người bảo vệ này sau khi bạn đã gửi xe ở đây. Nếu xe bị mất, người bảo vệ này phải trả cho bạn toàn bộ giá trị tài sản theo định giá hiện tại cho bạn.

Trừ khi có thỏa thuận khác giữa công ty bạn khi ký hợp đồng với người này, rằng bảo vệ chỉ phải chịu 50% giá trị tài sản làm mất hoặc bạn và người bảo vệ này có thể thương lượng với nhau một mức giá trị phải trả.

Còn nếu không thỏa thuận được thì bắt buộc người bảo vệ này phải trả cho bạn 100% giá trị tài sản bị mất theo định giá hiện tại của tài sản.

Điều 349. Nghĩa vụ của bên cầm giữ

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.

2. Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.

3. Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.

...........

Theo điều 349 Bộ luật dân sự năm 2015, người bảo vệ đó phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.

Nhưng nếu bên kia họ vẫn không chịu trả tiền bồi thường hoặc mức bồi thường không thỏa thuận được, bạn có quyền khởi kiện đòi bồi thường ra tòa để yêu cầu bên kia phải trả tài sản.

+ Trước hết bạn cần soạn chuẩn bị một đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, sau đó gửi lên Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi mà người bảo vệ này cư trú ( là nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú đã có đăng ký tạm trú).

+ Sau đó tòa án sẽ thụ lý vụ án và có thông báo bằng văn bản giấy tờ cho bạn.

Nhưng bạn cần lưu ý, khi bạn đã có yêu cầu khởi kiện ra Tòa thì sau khi giải quyết bồi thường xong bạn sẽ phải chịu phí thi hành án dân sự.

Với trường hợp giá trị tài sản là 34 triệu thì sẽ phải trả 3% phí thi hành án cho cơ quan thi hành án sau khi giải quyết xong. 3% này là giá trị trên tổng số tiền mà bạn được hưởng, là trên tổng 34 triệu.

+ Nếu bạn được Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu thì số tiền thi hành án sẽ do bên phía người bị kiện là do bên bảo vệ chịu.

+ Còn nếu đơn khởi kiện của bạn chỉ được chấp nhận 80%, tức, bạn khởi kiện đòi bồi thường vượt quá quy định, trái pháp luật, chỉ được chấp nhận một phần đơn thì bạn sẽ phải chịu toàn bộ phí thi hành án.

Trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự

Người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án dân sự khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.

..............

Nếu sau khi khởi kiện bồi thường mà người bảo vệ trả luôn cho bạn số tiền bồi thường thì không phải chịu lệ phí thi hành án, còn nếu người đó không trả luôn theo thời hạn trả tự nguyện, thì khi bạn có đơn yêu cầu thi hành án, sẽ phải mất phi thi hành án.

4. Mức bồi thường khi bảo vệ siêu thị đánh mất xe của khách gửi ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Trong trường hợp trên: giữa anh và nhân viên bảo vệ đã có hợp đồng giữ gửi xe, hợp dồng trên được xác lập bằng lời nói

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 401 Bộ luật dân sự 2015 về hình thức hợp đồng dân sự:

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định

Bộ luật dân sự không quy định hợp đồng gửi giữ phải lập thành văn bản do đó việc anh giao xe cho nhân viên bảo vệ trông xe và đã được sự đồng ý (thể hiện qua lời nói, chỉ dẫn, hướng dẫn nơi để xe của nhân viên bảo vệ và hành động đưa và nhận vé giữa anh với nhân viên bảo vệ, thỏa thuận thời gian lấy xe..). Thì giữa anh và nhân viên bảo vệ này đã phát sinh quan hệ gửi giữ xe. Quan hệ gửi giữ này chỉ kết thúc vào thời điểm 7h sang hôm sau. Do đó người bảo vệ này phải có trách nhiệm trông xe cho anh.Tuy nhiên việc chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại đối với xe của anh bị mất thì cần phải chia ra làm hai trường hợp:

-TH1: vé gửi giữ xe mà NVBV đã đưa cho anh trong thời gian trông giữ xe là vé của công ty TNHH an ninh quốc gia

Trong trường hợp này thì hiển nhiên áp dụng theo quy tắc làm việc của công ty thì NVBV khi hết giờ làm phải đem tệp vé gửi xe giao cho công ty và đến sang hôm sau sẽ được nhận lại. Tuy nhiên NVBV này đã không nộp lại tệp vé xe đó, khi nhân viên này cố tình trông giữ xe ngoài khung giờ làm việc mà làm mất xe của khách hàng thì công ty TNHH an ninh quốc gia phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì công ty đã không quản lý được nhân viên của mình và hợp đồng gửi giữ xe là hợp đồng giữa anh và công ty TNHH an ninh quốc gia . Vậy khi anh kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại thì anh nên kiện công ty TNHH an ninh quốc gia và công ty này sẽ phải bồi thường thiệt hại đối với chiếc xe bị mất của anh, đối với nhân viên bảo vệ thì sẽ phải chịu trách nhiệm thông qua việc xử lý của công ty.

5. Đi uống coffee bị mất xe máy có được bồi thường?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự bồi thường mất xe máy, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Về nguyên tắc, trách nhiệm bồi thường tài sản chỉ phát sinh trong trường hợp có hợp đồng và một số trường hợp ngoài hợp đồng (do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản… của cá nhân, tổ chức gây thiệt hại) mà pháp luật quy định cụ thể. Trong trường hợp này, cần phải xác định rõ giữa bạn và chủ quán có phát sinh quan hệ giao dịch hay không cụ thể ở đây là có xác lập "hợp đồng gửi giữ tài sản” giữa bạn và chủ quán hay không.
Tại Điều 554Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:
"Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công."
Về hình thức xác lập thì hiện nay có 3 hình thức xác lập hợp đồng là hợp đồng xác lập bằng lời nói, hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng xác lập bằng hành vi thực tế.
Như vậy để xem xét giữa bạn và chủ quán có hình thành quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản hay không thì cần xem xét khi bạn gửi xe ở tầng trệt thì nhân viên giữ xe có ghi số và đưa vé gửi xe cho bạn không, hay giữa bạn và nhân viên giữ xe có sự thỏa thuận với nhau về việc trông giữ xe hay không.
- Theo đó, nếu bạn có vé gửi xe thì đây sẽ là bằng chứng để chỉ ra rằng giữa bạn và qua đó xác lập quan hệ gửi giữ xe. Khi đó, theo quy định hiện hành, bạn có quyền yêu cầu chủ quán bồi thường thiệt hại do làm mất xe của bạn, trường hợp chủ quán không thực hiện thì bạn có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết.
Điều 556 và Điều 557 BLDS 2015 quy định về quyền của bên gửi tài sản và nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:
"Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản
1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.
2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản
1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.
..........
- Trong trường hợp giữa bạn và nhân viên giữ xe không có sự thỏa thuận hoặc sự thỏa thuận chỉ là lời nói hoặc hành vi thì việc chứng minh giữa bạn và quán đã xác lập quan hệ gửi giữ là rất khó khi mà chủ quán đã chối bỏ trách nhiệm. Do vậy, trong trường hợp này, việc bạn có được chủ quán bồi thường hay không còn phụ thuộc vào việc chứng minh của bạn về việc xác lập quan hệ gửi giữ xe với quán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc chứng minh này là rất khó và đem lại hiệu quả không cao, vì vậy, chúng tôi tư vấn cho bạn nên nói chuyện lại với chủ quán và yêu cầu họ hỗ trợ bạn một phần, khi đó, để giữ uy tín của cửa hàng chủ quán có thể chấp nhận. Còn nếu khởi kiện thì phần thắng sẽ không cao.
Thực tế những trường hợp như bạn xảy ra ngày càng nhiều, do vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn rằng nên có tinh thần tự bảo quản tài sản của mình khi gửi xe tại các nhà hàng, quán xá, hay như khi gửi nên yêu cầu nhân viên đưa vé và hỏi rõ trách nhiệm của quán, nhà hàng trong việc trông giữ tài sản và khi tài sản bị mất sẽ xử lí ra sao.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê