1. Tại sao phải quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện việc công khai thông tin? 

Việc quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện công khai thông tin là cần thiết vì nhiều lý do quan trọng sau đây:

Tăng cường minh bạch và trung thực: Công khai thông tin giúp cơ sở giáo dục đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong các hoạt động quản lý, tài chính và giáo dục. Người dân, phụ huynh và cộng đồng có quyền biết được thông tin về chất lượng giáo dục, chi tiêu ngân sách, hoạt động quản lý của trường.

Tạo điều kiện cho sự tham gia của công chúng: Công khai thông tin mở ra cơ hội cho công chúng tham gia giám sát và đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục. Điều này giúp xây dựng một cộng đồng giáo dục có trách nhiệm và tích cực hơn trong việc cải thiện chất lượng giáo dục.

Đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh: Việc công khai thông tin về quy trình tuyển sinh, điểm chuẩn, kết quả xét tuyển giúp bảo đảm tính công bằng và minh bạch cho các thí sinh và phụ huynh. Người dân có thể theo dõi quá trình tuyển sinh và xác nhận tính hợp lệ của kết quả.

Nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục: Quy định trách nhiệm và nghĩa vụ công khai thông tin đẩy mạnh trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên công cộng. Điều này thúc đẩy các cơ sở giáo dục cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục.

Phát triển hệ thống giáo dục bền vững: Công khai thông tin là yếu tố quan trọng để xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững và phát triển. Việc giám sát và đánh giá có hiệu quả sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục của xã hội và đổi mới trong giáo dục.

Vì vậy, việc quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức công khai thông tin không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ thống giáo dục chất lượng, minh bạch và phát triển bền vững. 

 

2. Căn cứ pháp lý 

Việc công khai thông tin của các cơ sở giáo dục dựa trên một số căn cứ pháp lý quan trọng, bao gồm:

Luật Giáo dục 2019: Luật Giáo dục 2019 quy định các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản về quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý chủ đạo nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia.

Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT: Thông tư này, có hiệu lực từ ngày 19/7/2024, quy định cụ thể về việc công khai thông tin của các cơ sở giáo dục. Thông tư đề ra các yêu cầu về nội dung, thời điểm, và hình thức công khai thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.

Các văn bản pháp luật khác liên quan: Ngoài Luật Giáo dục 2019 và Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, còn có nhiều văn bản pháp luật khác điều chỉnh hoạt động giáo dục và quản lý thông tin, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý và đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công khai thông tin. Các văn bản này có thể bao gồm các nghị định, quyết định của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến quản lý giáo dục. 

 

3. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục về công khai thông tin

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong quá trình công khai thông tin như sau: 

Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc công khai thông tin có thể được miêu tả như sau:

- Phải xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục trong vòng 90 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực.

- Tổ chức thực hiện, tổng kết và đánh giá công tác công khai. Xây dựng các phương hướng và nhiệm vụ để thực hiện tổng kết, đánh giá công tác hàng năm (hoặc năm học) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm (hoặc năm học) tiếp theo của cơ sở giáo dục.

- Báo cáo về công tác công khai khi có yêu cầu bằng văn bản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Trong quá trình công khai thông tin của các cơ sở giáo dục thì có những khó khăn như hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin ở vùng điều kiện khó khăn và nguồn nhân lực có hiểu biết cũng như kỹ năng cũng hạn chế. Chính vì vậy, cần có những giải pháp khắc phục như: 

- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở giáo dục 

- Đào tạo và phát triển nhân lực có kỹ năng hiểu biết về việc công khai thông tin 

 

4. Quyền giám sát công khai thông tin của cơ sở giáo dục 

Phụ huynh học sinh có quyền giám sát việc công khai thông tin của cơ sở giáo dục. Đây là một quyền quan trọng giúp phụ huynh đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục, kế hoạch giảng dạy, và các vấn đề liên quan khác được công khai một cách minh bạch và chính xác. Việc giám sát này không chỉ tạo điều kiện cho phụ huynh nắm bắt thông tin kịp thời mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 16 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục là Sở giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin của các cơ sở giáo dục. Điều này nhằm đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục tuân thủ đúng các quy định pháp luật về công khai thông tin, tạo dựng lòng tin của xã hội đối với hệ thống giáo dục. Cơ quan quản lý nhà nước có thể tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các thông tin được công khai.

Như vậy, quyền giám sát việc công khai thông tin của phụ huynh và trách nhiệm kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và sự minh bạch trong hoạt động giáo dục.

Việc thực hiện đúng trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin của các cơ sở giáo dục là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động giáo dục mà còn tạo dựng lòng tin của phụ huynh học sinh và xã hội đối với các cơ sở giáo dục. Các thông tin cần được công khai đầy đủ, chính xác và kịp thời, giúp phụ huynh và học sinh có thể tiếp cận dễ dàng và nắm bắt được các kế hoạch, hoạt động giáo dục một cách minh bạch.

Vai trò của phụ huynh học sinh và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong việc giám sát việc công khai thông tin cũng rất quan trọng. Phụ huynh có quyền giám sát, phản ánh và yêu cầu cơ sở giáo dục cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cần tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất để đảm bảo các cơ sở giáo dục tuân thủ đúng các quy định về công khai thông tin.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai thông tin của các cơ sở giáo dục mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Các bài viết liên quan như: Cách thức công khai thông tin của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!