1. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao để cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện, tập luyện, biểu diễn, hoặc thi đấu thể thao với mục đích tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, việc kinh doanh câu lạc bộ võ thuật của bạn cũng thuộc vào lĩnh vực kinh doanh thể thao.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, như được quy định tại Tiểu mục 70, Chương II, Phần II của Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022, được mô tả như sau:

Trình tự:

- Các doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi trụ sở chính của doanh nghiệp nếu có nhiều địa điểm kinh doanh thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) sẽ cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp sau khi nhận được hồ sơ.

Trong trường hợp cần điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho doanh nghiệp về những điều chỉnh, bổ sung cần thiết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phương thức thực hiện:

Quá trình tiếp nhận hồ sơ và thông báo kết quả có thể thực hiện tại trụ sở của cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử.

Thời gian xử lý:

Thời gian xử lý hồ sơ là 07 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

2. Muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cần chuẩn bị những tài liệu gì?

Dựa vào tiểu mục 70 Mục B Chương II Phần II của Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022, hướng dẫn về việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02, được ban hành cùng với Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019, quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

(2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu số 03, được ban hành cùng với Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, đi kèm với bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn.

Số lượng hồ sơ yêu cầu: 01 bộ.

 

3. Điều kiện để được kinh doanh hoạt động thể thao là gì theo quy định?

Trong thời đại hiện nay, sức khỏe không chỉ là một mối quan tâm, mà còn là ưu tiên hàng đầu của mọi người. Việc duy trì và cải thiện sức khỏe thông qua việc rèn luyện thể chất đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Để đáp ứng nhu cầu này, ngày càng nhiều người chọn lựa việc tập luyện tại các cơ sở thể dục, thể thao có đầy đủ trang thiết bị và người hướng dẫn chuyên môn.

Sự phổ biến của hoạt động thể thao ngày nay trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Mọi người đã nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì cơ thể khỏe mạnh và cảm nhận được lợi ích mà việc rèn luyện sức khỏe mang lại. Trong những năm gần đây, có thể thấy sự tăng cường của ý thức về việc tham gia các hoạt động thể thao để duy trì sức khỏe cá nhân. Đồng thời, các hoạt động thể thao cũng được phát triển mạnh mẽ và trở thành các bộ môn thi đấu chuyên nghiệp. Tác dụng tích cực của việc tập luyện thể thao không chỉ giới hạn ở việc cải thiện sức khỏe về mặt thể chất, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho tinh thần. Việc tập luyện thể thao đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả trong việc cải thiện khả năng ghi nhớ, tư duy, giảm căng thẳng và lo lắng, cũng như giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe tinh thần khác. Tuy nhiên, để có được những hiệu quả này, cần phải thực hiện đúng cách và có sự hỗ trợ từ người hướng dẫn chuyên môn cũng như trang thiết bị thể thao phù hợp. Do đó, ngày nay, nhu cầu đến các cơ sở dịch vụ thể thao ngày càng tăng cao. Điều này mở ra một cơ hội mới cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thể thao để phát triển và mở rộng thị trường của họ.

Về vấn đề kinh doanh hoạt động thể thao, Chính phủ đã đưa ra Nghị định 36/2019/NĐ-CP, điều chỉnh chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao. Trong nghị định này, có các quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Về các điều kiện chung để thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao, theo quy định của Điều 13 và Điều 14 của Nghị định 36/2019/NĐ-CP, có các điều kiện sau:

- Phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với các hoạt động thể thao được thực hiện.

- Phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao đầy đủ, đáp ứng đủ yêu cầu cho các hoạt động thể thao.

Bên cạnh đó, các điều kiện riêng cụ thể được quy định cho từng trường hợp như sau:

(1) Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao, việc có người hướng dẫn tập luyện là bắt buộc (theo Điều 15 của Nghị định 36/2019/NĐ-CP):

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao hoặc kinh doanh hoạt động thể thao được quy định trong Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

    ++ Người hướng dẫn tập luyện thể thao.

    ++ Nhân viên cứu hộ.

    ++ Nhân viên y tế.

+ Phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

- Hộ kinh doanh và các tổ chức khác có ý định kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc phải có người hướng dẫn tập luyện và phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

(2) Điều kiện riêng áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm (theo Điều 16 của Nghị định 36/2019/NĐ-CP):

- Hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao nằm trong Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm được quy định bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Có đội ngũ nhân viên chuyên môn bao gồm:

    ++ Người hướng dẫn tập luyện thể thao;

    ++ Nhân viên cứu hộ;

    ++ Nhân viên y tế làm việc cố định hoặc có bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm khi cần thiết.

  + Phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

(3) Điều kiện riêng áp dụng cho hoạt động thể thao dưới nước (theo Điều 17 của Nghị định 36/2019/NĐ-CP):

- Phải có đội ngũ nhân viên cứu hộ.

- Phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

- Đối với các hoạt động thể thao trên sông, biển, hồ hoặc suối lớn, phải có xuồng máy cứu sinh.

Bài viết liên quan: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Ví dụ điều kiện kinh doanh 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao được thực hiện thế nào? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!