Nay tôi muốn chuyển toàn bộ diện tích thửa đất thành đất ở có được không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê!

 

Tư vấn chuyển mục đích đất chưa sử dụng?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi 1900.6162

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC Ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000

Nội dung phân tích:

Theo thông tin bạn cung cấp thì sổ đỏ được cấp năm 1994 do vậy, ký hiệu trên sổ đỏ được lập theo quy định tại phụ lục VII quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC nên ký hiệu T = 300m2 được hiểu là 300m2 đất ở và V=500 m2 được hiểu là 500m2 đất chưa sử dụng. Theo đó, việc chuyển mục địch toàn bộ diện tích đất trên thành đất ở được thực hiện theo quy định pháp luật đất đai năm 2013 như sau:

Đối với diện tích 300m2 đã được công nhận mục đích sử dụng đất là đất ở vì vậy bạn không cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với diện tích 500m2 được xác định là đất chưa sử dụng thì xử lý như sau:

Theo quy định tại Điều 164 và Điều 165 Luật đất đai năm 2013 thì:

Điều 164. Quản lý đất chưa sử dụng

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở.

3. Việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

" Điều 165. Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với diện tích đất được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì ưu tiên giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.”

Như vậy, dựa vào quy hoạch tại địa phương bạn có thể gửi đơn yêu cầu xác định mục đích sử dụng diện tích 500m2 đất còn lại là đất ở.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai