Tôi dự định kinh doanh sàn nhảy vào buổi tối, buổi sáng tôi sẽ mời giáo viên dạy nhảy về mở lớp dạy nhảy thì tôi có phải đăng kí thêm thủ tục gì không. Nếu tôi kinh doanh theo hình thức trên thì tôi sẽ phải đống các loại thúê nào ?

Mong luật sư có thể giải đáp thắc mắc cho tôi.

Xin cảm ơn luật sư.

Người hỏi: TK Quang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nội Dung tư vấn pháp luật:

Bạn có quyền đăng ký kinh doanh nếu bạn không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bạn có thể kinh doanh dưới hai hình thức: Hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ và thủ tục được quy định tại Nghị định số 01/2012/NĐ-CP như sau:

“ Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

c) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế và cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.”

Các loại thuế:

Thuế môn bài: Căn cứ theo công văn số 4376/TCT về việc thu thuế môn bài năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành Ngày 06/12/2012 ( nếu bạn thành mở bar theo hình thức kinh doanh hộ gia đình);

Thuế GTGT theo luật thuế GTGT sửa đổi năm 2013

Thuế TNCN theo công văn 17526/BTC-TCT năm 2014, Luật sửa đổi các luật về thuế.

Ngoài ra phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với kinh doanh vũ trường 40%.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê