Tuy nhiên, lãnh đạo công ty nói là trước đây doanh nghiệp chúng tôi đã đăng ký làm XNK rồi. Vậy anh chị có thể tư vấn giúp cách nào để tôi có thể tra cứu được là doanh nghiệp chúng tôi đã có giấy phép này hay chưa hay Liên hệ với cơ quan chức năng nào để hỏi về thông tin đã đăng ký này?

Mong sớm hồi âm.

Tôi xin chân trọng cảm ơn!

Best regards.

Người hỏi: T.N

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn đăng ký kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu ?

Tư vấn đăng ký kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lí: 

Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

Về quyền kinh doanh hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp được qui định tại Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP:

"Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó."

Theo qui định tại Điều 3 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp , các doanh nghiệp muốn tra cứu thông tin về đăng kí doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các phương tiện sau đây:

"3. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với dữ liệu phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp."

Ngoài ra, bạn có thể đề nghị cơ quan đăng kí kinh doanh hoặc cơ quan thuế cung cấp thông tin về doanh nghiệp mình để kiểm tra lại các thông tin mà doanh nghiệp đã đăng kí và được cấp phép hoạt động.

Trên đây là những nội dung tư vấn của công ty với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê