1. Điều chỉnh, chỉnh sửa hóa đơn xuất khẩu hàng hóa thế nào ?

Xin hỏi luật sư, trong tháng 4 năm 2016, tôi viết một hóa đơn đỏ cho khách, hóa đơn đỏ đã được gửi đi và làm thủ tục thông quan xong hết trong tháng . Hiện tại tôi phát hiện hóa đơn tôi ghi nhầm đơn vị tiền ( từ VNĐ thành USD). Xin luật sư cho biết , tôi có thể sửa lại hóa đơn được không? Nếu được thì sửa bằng cách nào ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn quy định:

Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Vậy bạn có thể thỏa thuận với đối tác của mình , lập biên bản ghi rõ sai sót và điều chỉnh sai sót trong hóa đơn , sau đó kê khai thuế ngay tại kỳ tính thuế đó .

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

2. Tư vấn sử dụng hóa đơn xuất khẩu tại chỗ hàng gia công ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Công ty tôi nhận gia công một lô hàng của công ty Nhật Bản, cuối tháng 9/2015, lô hàng của tôi dự kiến sẽ xong và xuất trả lại cho bên Nhật Bản. Công ty tôi và Công ty bên Nhật Bản đã thỏa thuận là bên Nhật Bản sẽ đến cơ sở của tôi để lấy hàng trực tiếp.
Vậy cho tôi hỏi tôi có phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này không?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

Cở sở pháp lý

- Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Công văn 11352/BTC-TCHQ về hóa đơn hàng xuất khẩu

- về sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế

Nội dung phân tích

Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì từ ngày 1/06/2014 sẽ không sử dụng hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa nữa: "3. Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu."

Bên cạnh đó, công văn 11352/BTC-TCHQ có hướng dẫn: "Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính."

Như vậy, thời hiểm hiện tại sẽ không sử dụng hóa đơn xuất khẩu nữa mà sẽ được thay thế bằng hóa đơn thương mại. Đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ, Công văn 7924/BTC-TCHQ  có hướng dẫn:

"1.2. Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, xuất khẩu vào khu phi thuế quan: doanh nghiệp nộp 01 bản chụp hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu, xuất trình bản chính để đối chiếu."

Vì cơ quan thuế không nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu nữa nên trường hợp này sẽ sử dụng hóa đơn GTGT.

Như vậy, công ty anh xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công nên công ty anh sẽ sử dụng hóa đơn GTGT chứ không sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

 

3. Mẫu tham khảo hóa đơn xuất khẩu

Mẫu hóa đơn xuất khẩu - Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hóa đơn xuất khẩu (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) để quý khách hàng tham khảo: Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Liên 1: Lưu

Số: 0000001

Ngày........tháng.......năm 20....

Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty A .................... 

Địa chỉ:.số 7 phố .........  Số tài khoản ............ 

Điện thoại :..........    Mã số thuế .................... 

Tên đơn vị nhập khẩu .................................... 

Địa chỉ .................. Số tài khoản..................... 

Điện thoại :..................................................... 

Số hợp đồng: :.........  Ngày hợp đồng:……/…./……   

Hình thức thanh toán :..................................... 

Địa điểm giao hàng: …………………………… 

Địa điểm nhận hàng: …………………………… 

Số vận đơn: …………………………………… 

Số container:………… Tên đơn vị vận chuyển: ……… 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: ...............................                                  

Số tiền viết bằng chữ:..................... 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(In tại Công ty in………, Mã số thuế ………)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: Giao người mua

4. Công văn 4768/CT-TTHT hóa đơn xuất khẩu cà phê cho khách hàng nước ngoài Hồ Chí Minh 2016

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THU TP.H CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4768/CT-TTHTV/v: hóa đơn

Thành phố H Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:Công ty TNHH Export TradingCommodities Việt NamĐịa chỉ: phòng 4A, lầu 14, tòa nhà Green Power, 36 TônĐức Thắng, Q.1
Mã số thuế:0312560984

Trả lời văn thư số 01/2016/CV ngày 04/05/2016 củaCông ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phithuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGTkhi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tạikhoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ đượcbán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổchức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho kháchhàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuấtkhẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định củaThủ tướng Chínhphủ; hàng bán cho c ửa hàng miễn thuế;

…”

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 củaBộ Tài chính:

+ Tại Khoản 1 Điều 5 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3Thông tư số 39/2014/TT-BTC :

“Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 vàmẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành chocác tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trongcác hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp đượccoi như xuất khẩu;

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩuđể tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hảiquan trên tờ khai hải quan”.

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp Công ty xuất khẩu cà phê cho khách hàng nước ngoài nhưng được xuấtvà giao tại kho ngoại quan thì sử dụng hóa đơn GTGT.

- Trường hợp Công ty xuất khẩu cà phê cho khách hàngnước ngoài, hàng được giao tại cảng Việt Nam thì sử dụng hóa đơn thương mại.

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế làngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờkhai hải quan.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

- Như trên;968- 15624867/2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga