Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho Công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 29 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự  ngày 14/06/2005 quy định các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình  bao gồm:

“a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ”.

Bạn vừa học xong cao đẳng và đang chờ xét tốt nghiệp. Gia đình bạn chỉ có bạn và mẹ. Mẹ bạn năm nay 59 tuổi. Như vậy, mẹ bạn đã đủ tuổi về hưu theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên mẹ bạn vẫn còn khả năng lao động chứ không phải là mất hay hết khả năng lao động. Mẹ bạn vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân mình mà không cần người khác trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Theo điểm b, khoản 1, điều 29   Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005, để được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn phải  là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Như vậy, bạn không thể lấy lý do gia đình một mẹ một con và mẹ đã tuổi cao để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tại Khoản 1 Điều 29 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự  ngày 14/06/2005 quy định các trường hợp sau được miễn nghĩa vụ quân sự:

“a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên”.

Do thông tin mà bạn cung cấp còn hạn chế nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn chi tiết được. Nếu bạn chỉ trong diện một mẹ một con thì cũng không đủ điều kiện để miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, nếu bạn xét thấy mình có một trong những căn cứ nêu trên thì bạn sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là thưu tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê