Tuy nhiên, UBND vẫn không chịu thi hành vì "UBND đã có văn bản đề nghị kháng nghị gửi đến Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC, đến nay vẫn chưa hết thời hạn xem xét kháng nghị nên phải chờ". Mặt khác, sau khi Bản án hành chính phúc thẩm được ban hành, nguyên đơn đã có đơn đề nghị thi hành án gửi UBND (là bị đơn và cũng là bên thua kiện), và văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp. Tuy nhiên, bản án vẫn không được thi hành vì lý do đã nói trên.

Vậy trong trường hợp này nguyên đơn phải làm thế nào, việc UBND viện lý do như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.H.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn tranh tụng hành chính của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi:  1900.6162

 

>> Xem thêm:  Quy định về công nhận, cho thi hành bản án dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

-Luật Thi hành án dân sự 2008.

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ điều 2 Luật Thi hành án dân sự quy định:

"Điều 2. Bản án, quyết định được thi hành

Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm:

1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật:

a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;

b) Bản án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm;

c) Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án;

d) Bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại Toà án;

e) Quyết định của Trọng tài thương mại.

2. Những bản án, quyết định sau đây của Toà án cấp sơ thẩm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị:

a) Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc;

b) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời."

Theo thông tin bạn cung cấp thì bên thắng kiện đã có đơn gửi Chi cục THA cấp huyện yêu cầu thi hành án đối với bản án, quyết định phúc thẩm của TAND cấp tỉnh, điều này phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 điều 2 của luật này.

"Điều 34. Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án

1. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Người yêu cầu thi hành án không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung đơn yêu cầu thi hành án không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định;

b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;

c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

2. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu thi hành án."

>> Xem thêm:  Thời gian có hiệu lực của bản án sơ thẩm là khi nào?

Xét thấy, trường hợp này cũng không thuộc các trường hợp từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án (đúng theo quy định về thẩm quyền THA quy định tại điều 34 luật THADS, nguyên đơn có quyền yêu cầu thi hành án và không quá thời hạn 05 năm). Mặt khác, người yêu cầu thi hành án cũng không nhận được đơn từ chối nhận yêu cầu THA nên bên THA cấp huyện phải có nhiệm vụ thi hành án.

Hiện tại, trong luật không quy định là trong thời gian đợi kháng nghị thì không được phép thi hành án. Như vậy, UBND viện cớ như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguyên đơn trước hết nên đến làm việc với cơ quan THA, để được nghe họ giải trình lí do chưa ra quyết định thi hành án. Nếu cảm thấy chưa thỏa đáng, nguyên đơn có thể làm đơn khiếu nại tới cơ quan THA đó, trình tự khiếu nại quy định tại Điều 7 của luật Khiếu nại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê.