Thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư công ty chúng tôi kê khai tại TPHCM.Nay chúng tôi xin hỏi những vấn đề sau:    

1. Thuế GTGT của dự án đầu tư trường mầm non ở Đồng Nai chúng tôi có được hoàn thuế hay không ? thủ tục hoàn thuế nộp ở Đồng nai hay TPHCM?

2.Công ty chúng tôi có thu tiền cơ sở vật chất hàng năm của học sinh, doanh thu này xuất hóa đơn không chịu thuế gtgt hay chịu thuế GTGT 10%?

3.Chi nhánh tại Đồng Nai hoạt đông lĩnh vực giáo dục có phải kê khai thuế GTGT theo quy định hay không ?

4.Giấy chứng nhận đầu tư được cấp cho Cty TPHCM, vậy chi nhánh thành lập để khai thác dự án trường mầm non khi đi vào hoạt động, vậy chi nhánh Đồng Nai chúng tôi được hưởng những ưu đãi thuế như giấy chứng nhận đầu tư không.

Rất mong sự phản hồi để công ty chúng tôi thực hiện đúng quy định. Trân trọng cảm ơn.

Người gửi : T.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Địa chỉ công ty tại TPHCM nhưng đầu tư dự án trường mần non tại đồng nai thì có phải kê khai thuế giá trị gia tăng và hưởng những ưu đãi thuế như giấy chứng nhận đầu tư không ?

Luật sư tư vấn luật thuế trực tuyến goi:1900.6162

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới năm 2020

 

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê ,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng của Quốc Hội số 31/2013/QH13 

Thông tư 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của luậtthuế giá trị gia tăng. 

 Thông tư 78/2014/ND-CP về hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/ND-CP ngày 26/3/2012 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nội dung tư vấn : 

- Vấn đề thứ 1

Theo quy định tại khoản 1,2 ,3 điều 18 tại thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục

Điều 18:Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ: Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư: Điều kiện để được hoàn thuế GTGT
+ Đã đăng ký kinh doanh
+ Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,
+ Hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
+ Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.
b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định trên là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt

Căn cứ vào quy định trên thì dự án trường mần non tại đồng nai của công ty anh không được hoàn thuế vì điều kiện được hoàn thuế đó là cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì được hoàn thuế nhưng dự án đầu tư mới của công ty anh đã đi vào hoạt động nên trong trường hợp này công ty anh không được hoàn thuế nữa.

Trong trường hợp bạn được hoàn thuế thì thủ tục và nơi nộp thuế được quy định tại điều 19 điều 20 nghị định này như sau:

Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT 

1. Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5  Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 20. Nơi nộp thuế.

1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.

2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính

Như vậy thủ tục đóng thuế bạn phải có đủ điều kiện như quy định tại điều 19 , khi nộp thuế bạn phải nộp tại đồng nai nơi có cơ sở sản xuất và thành phố hồ chí minh nơi dóng trụ sở chính của công ty bạn

- Vấn đề thứ 2.

 Theo thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT có một số điểm cần chú ý về đối tượng phải kê khai thuế đó là " Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định". Như vậy với khoản thu tiền cơ sở vật chất công ty bạn vẫn phải kê khai hóa đơn nộp thuế theo quy định này ,theo thông tư này tại điều 11 cũng quy định với những mặt hàng hóa dịch vụ không thuộc quy định tại điều 4 điều 9 và điều 10 tại thông tư này thì chịu mức thuế suất 10% có nghĩa là khoản thu cơ sở vật chất của công ty bạn sẽ phải kê khai hóa đơn chịu thuế giá trị gia tăng 10%.

-Vấn đề thứ 3

Cũng theo điều 5 thôg tư 219/2013/TT-BTC  quy định trên:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy công ty bạn đã thành lập chi nhánh độc lập tại đồng nai và dự án trường mần non đã đi vào hoạt động thì chủ dự án đầu tư sẽ tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập tại đồng nai  để doanh nghiệp mới  tiếp tục thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

- Vấn đề 4

Theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì Đồng Nai không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư mới muốn được hưởng ưu đãi đầu tư thì phải đầu tư tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Lĩnh vực giáo dục mầm non không phải là lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên không được ưu đãi thuế TNDN.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  thuế - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục thuê đất để mở trường mầm non tư thục được quy định như thế nào ?