trường hợp sang tên mô tô khác huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đến cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở để làm thủ tục sang tên xe.”

- Trong quá trình điều chuyển, phải có những tài liệu, giấy tờ sau: quyết định điều chuyển, hồ sơ gốc (các chứng từ thành lập TSCĐ), bản kê chi tiết theo dõi TSCĐ (loại, nhóm, tên, nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại,…), biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

- Theo tiểu tiết b.2 tiết 5.18 điểm 5 mục II Thông tư 32/2007/TT-BTC:

“5.18- Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:...

b.2- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

- Tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định tại mục C Thông tư số 36/2010/TT-BCA:

+ Giấy tờ liên quan đến chủ xe;

+ Tờ khai đăng ký xe;

+ Chứng từ lệ phí trước bạ (biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi)

+ Tờ khai sang tên và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển nhượng (biên bản điều chuyển) và chứng từ lệ phí trước bạ và hồ sơ gốc của xe theo quy định (nếu là trường hợp tự quản hồ sơ gốc).

Người khai phải mang cả biển số xe cùng hai tờ khai sang tên di chuyển.

- Theo tiết 2.18 Thông tư 32/2007/TT-BTC:

“2.18- Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;”

- Theo điểm e khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC:

Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

e) Tài sản cố định hữu hình được cấp; được điều chuyển đến:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến bao gồm giá trị còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí thuê tổ chức định giá; chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…

Mức phí tham khảo:

Mức phí điều chuyển xe

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê