Luat Minh Khue

điều chuyển xe

điều chuyển xe - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều chuyển xe

Tư vấn thủ tục đăng ký điều chuyển xe ô tô trong nội bộ doanh nghiệp?

Tư vấn thủ tục đăng ký điều chuyển xe ô tô trong nội bộ doanh nghiệp?
Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 36/2010/TT-BCA về trách nhiệm của chủ xe : "2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển, thay đổi địa chỉ hoặc bán, cho, tặng xe, tổ chức, cá nhân bán, cho, tặng, điều chuyển phải gửi thông báo theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó để theo dõi;"