Tôi nhờ luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục kê khai thuế của chi nhánh, và báo cáo tài chính - Hiện nay chi nhánh công ty có ký được một hợp đồng xây dựng công trình tôi đã lấy hoá đơn đầu vào viết về chi nhánh nhưng khi xuất hoá đơn thì chung tôi xuất hoá đơn bán ra lại là của công ty mẹ có đúng không?

Tôi nhờ công ty luật minh khuê tư vấn giúp, xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: nguyen thanh dat

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

 Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Thứ nhất, do chi nhánh phụ hoạch toán phụ thuộc của công ty ở địa phương khác với trụ sở chính( chi nhánh ở Hà Nội và trụ sở chính ở Bắc Giang) nên căn cứ theo  điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Do vậy, bạn có thể nộp thuế GTGT tại Bắc Giang  (trụ sở chính của công ty bạn).

Thứ hai, chi nhánh của công ty không được in và phát hành hóa đơn. Vì theo nguyên tắc tạo hóa đơn tại Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh. Chính vì vậy việc công ty bạn lấy hóa đơn đầu vào là tên chi nhánh là sai mà tất cả hoạt động kinh doanh của chi nhánh và công ty đều phải gi tên công ty (trụ sở chính) chứ không được ghi tên chi nhánh.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê