Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp về kinh doanh, thương mại của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn khởi sự kinh doanh, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. công ty luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp.

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký kinh doanh

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Qui định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

>> Xem thêm:  Cầm đồ tài sản không chính chủ và trách nhiệm trả tiền thuộc về ai ? Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

2. Nội dung phân tích:

Để mở một cửa hàng buôn bán linh kiện điện tử và dịch vụ cầm đồ bạn cần thỏa mãn những điều kiện sau:

Thứ nhất, kinh doanh buôn bán linh kiện điện tử được xếp vào nhóm kinh doanh hộ cá thể. Thủ tục đăng kí mở cửa hàng kinh doanh cá thể được qui định tại điều 52 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (thay thế bởi nghị định số 78/2015/NĐ-CP) về đăng kí kinh doanh như sau:

Đầu tiên, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Vì kinh doanh linh kiện điện tử không phải là ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề và cũng không cần vốn pháp định theo quy định của pháp luật nên kèm theo hồ sơ không bao gồm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định.

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?

 - Về phía cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì đến cơ quan thuế đăng kí thuế và cấp mã số thuế đồng thời xác định phương pháp nộp thuế.

Thứ hai, theo qui định của Nghị định 59/2006/NĐ-CP thì kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cần đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự cho nên bản thân bạn là chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh của bạn cũng cần phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo qui định của pháp luật, cụ thể:

Đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

 Không thuộc các trường hợp cấm không được kinh doanh ngành nghề dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự như:

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe ô tô cùng tỉnh và mức phạt khi chậm sang tên

+ Tổ chức, cá nhân mà Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

+ Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+ Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

- Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

Đối với điều kiện của cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

 Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;

- Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất năm 2021

Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị giấy phép để xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Tiếp theo đó làm thủ tục thành lập Hộ kinh doanh cá thể có ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ. Cụ thể trình tự thực hiện như sau:

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cơ quan Công an cấp Quận, huyện nơi muốn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Cơ quan Công an sẽ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Thông báo cho người nộp hồ sơ biết;

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Theo thời hạn tại Giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ quan công an.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy: 01 bản chính;

>> Xem thêm:  Năm 2021, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?

- Danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ (nếu có);

- Bản khai lý lịch của người đứng đầu cơ sở kinh doanh: (có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp): 01 bản chính;

Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan công an nhân dân cấp quận, huyện.

4. Thời hạn: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

5. Lệ phí: 50.000 đồng.

Như vậy, bạn tiến hành đăng kí kinh doanh trong đó có kinh doanh dịch vụ cầm đồ và buôn bán linh kiện điện tử, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự cũng như những điều kiện mà chúng tôi đã nêu ở trên về người đứng đầu cơ sở hay xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn trực tiếp và nhanh nhất.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình ? Kinh doanh nhỏ lẻ phải đăng ký kinh doanh không ?

>> Xem thêm:  Bán gạo có phải đăng ký kinh doanh và đóng thuế không? Bán hàng online phải đóng thuế gì ?