Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê 

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật dân sự 2005

Bộ Luật dân sự 2015

2. Nội dung trả lời:

"Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng."

Giao dịch giữa gia đình bạn và người được giâ đình  bạn nhờ có mục đích là dùng tiền bạc bằng cách nào đó không mang ý nghĩa trong sáng để xin việc cho chị bạn dễ dàng hơn những người khác, vì thế xét về khía cạnh chuẩn mực đạo đức xã hội pháp luật không bảo về những giao dịch như vậy. Và cũng theo Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005 như trên đã trích thì đó là giao dịch dân sự vô hiệu, các bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trong trường hợp của bạn, nếu như có gì bất chắc xảy ra bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch xin việc giữa gia đình bạn với bên xin việc vô hiệu và theo quy định tại bộ luật dân sự 2005 thì sau khi giao dịch dân sự bị tuyên bố vô hiệu thì các bên phải hoàn trả lại những gì đã nhận và khôi phục lại tình trạng ban đầu (bên xin việc cho chị bạn sẽ phải có nghĩa vụ trả lại số tiền 80 triệu cho gia đình bạn).

Tuy nhiên,  việc dùng tiền để xin việc này cũng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thề tội đưa hối lộ, người trung gian hứa xin việc hộ sẽ bị truy cứu về tội môi giới hối lộ và người nhận tiền và xin việc cho chị bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật hình sự.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do bạn cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Đã Làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất thì có đòi laị được nữa không ?