Vậy tôi xin được hỏi dự án trên có phải tổ chức đấu thầu lại hay không? Nếu không thì các bước tiếp theo sẽ thực hiện thế nào? Nếu phải đấu thầu lại thì phải xử lý thế nào với nhà thầu đã ký hợp đồng với chủ đầu tư cũ, vì trường hợp này không có lỗi của nhà thầu thi công,họ có thể khiếu kiện được không?

Kính mong luật sư tư vấn giúp đỡ để chúng tôi thực hiện theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật dân sựcủa Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đấu thầu 2013.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

2. Nội dung phân tích:

Theo những thông tin bạn cung cấp, Dự án mà cơ quan bạn nhận làm chủ đầu tư đã được giảm vốn đầu tư và được điều chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. Việc giải phóng mặt bằng cũng chưa hoàn tất và công trình vẫn chưa được thi công. Theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì:

Điều 4. Chủ đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ đầu tư thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp xã, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các doanh nghiệp này quyết định thành lập hoặc là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc vay vốn để đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án sử dụng vốn hỗn hợp, các bên góp vốn thỏa thuận về chủ đầu tư.

5. Đối với dự án PPP, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu đây là dự án sử dụng ngân sách nhà nước thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. 

>> Xem thêm:  Cách xác định gói thầu xây lắp hay dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản ?

Trường hợp của bạn, việc thay đổi chủ đầu tư diễn ra sau khi có kết quả đấu thầu, nhưng chủ đầu tư lại do cơ quan có thẩm quyền chỉ định nên sau khi tiếp nhận dự án, cơ quan của bạn nên xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc có đấu thầu lại hay không và tiến hành thủ tục thay đổi chủ đầu tư.
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư được tiến hành như sau:
 

HỒ SƠ XIN THAY ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN GỒM:

1. Đơn xin thay đổi chủ đầu tư dự án phải nêu rõ: lý do thay đổi; tình hình thực hiện đầu tư dự án tính đến thời điểm xin thay đổi; đề xuất chủ đầu tư mới; phương án giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan;

2. Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

4. Cam kết của chủ đầu tư mới.

Nếu không đấu thầu lại thì Những hợp đồng mà chủ đầu tư đã ký với đơn vị trúng thầu, bạn có thể làm thủ tục thay đổi chủ thể hợp đồng và làm thỏa thuận ba bên để chm dứt quyền và nghĩa vụ của chủ đu tư cũ với dự án đó. Nếu tổ chức đấu thầu lại thì cần làm thủ tục thanh lý hợp đồng với những nhà thầu cũ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng theo email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu đề xuất dự án đầu tư mới nhất năm 2021 và Tư vấn thủ tục lập dự án đầu tư ?