Thấy khó chịu quá nên gửi mail xin nghỉ việc gửi giám đốc (là người có quyền nhận và chấm dứt hợp đồng), giám đốc vẫn chưa xác nhận thư xin nghỉ việc của tôi, ngày sau đó anh trưởng phòng này có lấy cớ gây sự với tôi và đuổi việc tôi, gập máy tính không cho tôi làm việc và đuổi khỏi công ty và dọa gọi công an (anh này chẳng có quyền hành như vậy), vì không muốn cãi với anh này nêntôi đã bỏ về và gửi mail với giám đốc nhưng giám đốc vẫn không xác nhận mail, chỉ có anh này vào trả lời này nọ.

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: P.T.H

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn trường hợp xin thôi việc nhưng bị gây khó dễ ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012.

Nội dung trả lời:

Theo quy định của pháp luật người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, chính vì vậy khi muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bạn phải thuộc một trong các trường hợp tại Điều 37 của luật này. Theo dữ kiện bạn đưa ra, người trưởng phòng quản lí trực tiếp tôi luôn tỏ ra khó tính, không hài lòng với mọi người, vì một lí do nhỏ mà cứ khó chịu bạn. Đây không thuộc một trong các lý do để bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với công ty, chính vì vậy bạn không được đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong trường hợp này bạn có thể kiến nghị với cấp trên trực tiếp can thiệp cho mình. Nhưng chưa đợi kết quả của giám đốc mà trưởng phòng đã cho bạn thôi việc mà không tuân thủ thời gian báo trước cho bạn cũng như không đưa ra cho bạn một lý do chính đáng tức là công ty bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật và phải chịu trách nhiệm cho việc đó như sau:

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.