1. Chủ hộ cũ gây khó dễ, không cho tách khẩu ?

Chào công ty luật Minh Khuê! Mình có 1 việc như sau rất muốn nhờ công ty tư vấn giúp: Cách đây 6 tháng, mình có nhập khẩu từ quê (Thanh Hóa) vào nhờ nhà 1 người bạn ở phường 7, TP. Vũng Tàu. 2 tháng sau, mình mua được nhà riêng tại phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) và sống tại đó cho đến nay.
Tôi muốn tách khẩu ra nhà riêng nhưng chủ hộ làm khó và yêu cầu trả tiền nếu muốn họ ký. Vậy, tôi phải làm sao đây ?
Mong Luật Minh Khuê tư vấn, xin cảm ơn rất nhiều!

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật cư trú năm 2006:

"Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Căn cứ theo quy định này, bạn là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và đã nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ được tách khẩu khi có nhu cầu và phải được sự đồng ý của người đã cho nhập khẩu trước đó.

Về việc chủ hộ gây khó dễ với việc tách khẩu của bạn, Thông tư 35/2014/TT-BCA có quy định:

"Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu ...

8. Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật."

Do đó, bạn có quyền yêu cầu chủ hộ chủ động giao sổ cho bạn để thực hiện thủ tục tách khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chủ hộ vẫn tiếp tục cố tình gây khó dễ, bạn có quyền nhờ đến công an phường hoặc các lực lượng an ninh ở địa phương can thiệp, thậm chí lập biên bản xử lý phạt vi phạm hành chính. Sau đó bạn làm thủ tục đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới:

Căn cứ Điều 21 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Căn cứ điểm Điều 22 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"Điều 22. Xóa đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

c) Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;

d) Ra nước ngoài để định cư;

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì cũng có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú.

3. Thủ tục cụ thể xóa đăng ký thường trú và điều chỉnh hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an quy định."

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư 35/2014/TT-BCA:

"3. Thủ tục xóa tên đối với các trường hợp thuộc điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú:

a) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho Công an huyện;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo việc xóa đăng ký thường trú của Công an xã, thị trấn; Công an huyện phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến và thông báo cho tàng thư căn cước công dân;

b) Đối với các huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến.

4. Quá thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú mà đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa đăng ký thường trú theo quy định thì Công an xã, phường, thị trấn nơi có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thì Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xóa đăng ký thường trú."

Như vậy, khi bạn đăng ký thường trú tại nơi mới thì cơ quan đăng ký thường trú cho bạn sẽ có thông báo cho cơ quan cấp giấy chuyển khẩu cho bạn để cơ quan đó thông báo cho đại diện hộ gia đình cho đại diện hộ gia đình mang số hộ khẩu đến làmthủ tục xóa trong sổ đăng ký thường trú.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào trong lĩnh vực này vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162để được hỗ trực tiếp. Trân trọng./.

2. Tư vấn cắt hộ khẩu trong thời gian chờ tòa xử ly hôn ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Hiện nay tôi và chồng đang trong thời gian chờ tòa xử ly hôn nhưng nhà chồng tôi nói nếu tôi ly hôn thì phải cắt hộ khẩu, hiện tại hộ khẩu của vợ chồng con cái tôi đã tách hộ khẩu riêng từ hộ khẩu chính do ông ngoại chồng đứng tên. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có cần phải cắt khẩu nữa hay không? Nếu để vậy thì có ảnh hưởng tới hộ khẩu chính của ông ngoại chồng không?
Trân trọng cảm ơn.

Tư vấn cắt hộ khẩu trong thời gian chờ tòa xử ly hôn ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi số:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúc bạn sức khỏe. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

+ Hiện tại bạn và chồng đang trong thời gian xin ly hôn, vợ chồng con cái bạn cũng đã được tách sổ hộ khẩu riêng với khẩu của ông ngoại chồng. Hiện tại bạn có thể tách hoặc không tách hộ khẩu cấp cho gia đình đều được và không có ảnh hưởng gì đến hộ khẩu chính cảu ông ngoại chồng. Bởi lẽ khi ly hôn, bản án ly hôn có hiệu lực không quy định bắt buộc các bên phải đi tách hộ khẩu trong sổ hộ khẩu.

+ Vì vậy, nếu bạn có ý định tách sổ hộ khẩu bạn có thể căn cứ vào Luật cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội quy định "Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu " :

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

+ Thủ tục

1. Hồ sơ tách sổ hộ khẩu:

- Sổ hộ khẩu;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật cư trú.

2. Nơi nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu:

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 23 Luật Cư trú cũng quy định: “Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.”

+Trường hợp của bạn, nếu sau khi thay đổi chỗ ở hợp pháp sau ly hôn khi chuyển đến nơi ở mới thì phải làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Như vậy, về việc tách khẩu sau ly hôn là do bạn tự quyết định, trong trường hợp muốn tách thì phải được sự đồng ý của chồng bạn nếu người chồng là chủ hộ.

Trân trọng!

3. Tư vấn về điều kiện và thủ tục tách khẩu ?

Luật Minh Khuê, xin tư vấn và hỗ trợ khách hàng về thủ tục và điều kiện tách khẩu được quy định trong luật cư trú như sau:

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Điều kiện tách sổ hộ khẩu được quy định trong Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013 như sau:

" Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Theo đó điều kiện để có thể được tách khẩu là phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nhu cầu tách khẩu, đối với các trường hợp đã nhập khẩu vào mà không phải trường họp đương nhiên chung một khẩu theo quy định như:" Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu." thì phải được sự đồng ý của chủ hộ khẩu cho tách thì mới được tách trong trường hợp này.

Hồ sơ xin tách khẩu thì bao gồm:

- Sổ hộ khẩu

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu theo mẫu HK02

- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ đối với trường hợp cần thiết

Thẩm quyền giải quyết tách khẩu thì thuộc về:

+ Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xin hỏi: Nếu không được sự đồng ý của bố đứa bé người mẹ có được tách khẩu của đứa bé ra khỏi hộ khẩu của bố đứa bé không ?

>> Trường hợp này không rõ là bạn định tách riêng cho cháu bé thành một khẩu riêng thì cháu phải đáp ứng được điều kiện theo hướng dẫn ở trên mới được, còn trường hợp hai vợ chồng bạn ly hôn và làm thủ tục chuyển khẩu cho con sang khẩu của bạn thì lại khác.

Thưa luật sư, xin hỏi: muốn tách khẩu ma chủ hô không muốn cho tách khẩu thi phai lam như thế nao mới dc tách...xin giúp dỡ dùm

>> Trường hợp này bạn muốn tách khẩu nếu không thuộc trường hợp đã được chủ hộ khẩu đồng ý cho nhập khẩu vào thì không cần được sự đồng ý của chủ hộ mới được phép tách khẩu mà chỉ cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có nhu cầu tách khẩu. Còn trường hợp bạn đã được chủ hộ cho nhập khẩu vào và bây giờ muốn làm thủ tục tách khẩu thì bạn phải có được sự đồng ý của người chủ hộ mới được. Trừ trường hợp bạn chuyển nơi cư trú hợp pháp thì khi đến nơi cư trú mới thì bạn có thể đăng ký thường trú ở đấy được nếu đủ điều kiện để đăng ký thường trú, sau đó bạn sẽ được xóa bỏ đăng ký thường trú ở đây được.

Em xin chào luật sư! Em năm nay 25 tuổi chưa có gia đình vẫn còn chung hộ khẩu vơi bố mẹ.Nhưng em đi làm và sống tại Bình Dương nhiều năm rồi.Nay em muốn xin tách khẩu ra riêng một mình em có được không ạ.Em nge nói nếu muốn tách khẩu ra riêng thì em cần phải có đất đai nhà cửa riêng mới được tách,có đúng vậy không thưa luật sư.Xin luật sư cho e biết muốn tách hộ khẩu thì mình cần những điều kiện gì. Em xin cám ơn

>> Nếu bạn vẫn đăng ký thường trú ở cùng nơi đăng ký thường trú với bố mẹ thì bạn có thể tách khẩu được. Tuy nhiên nếu trường hợp bạn muốn đăng ký thường trú ở bình dương thì bạn phải có chỗ ở hợp pháp ở đây. Chỗ ở hợp pháp thì được quy định như sau: " Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.". Lúc này mới đặt ra điều kiện là bạn phải có đất đai nhà cửa tại đây hoặc chỗ ở đi thuê, mượn ở nhờ nhưng được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý.

Thưa luật sư cho tôi về vấn đề này,tôi đã cưới vợ 20/04/2015 và mới sinh con được vài ngày,hiện tại tôi có hộ khẩu chung với cha mẹ,nay tôi muốn tách khẩu,tôi phải làm như thế nào,và cần thủ tục gì,mong luật sư tư vấn giúp...

Trường hợp này bạn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nhu cầu tách khẩu thì bạn có thể tách khẩu được, thủ tục hồ sơ bạn thực hiện theo hướng dẫn ở trên là được.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

4. Sau khi ly hôn có phải tách khẩu luôn không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đã ly hôn, xin hỏi luật sư sau bao lâu thì phải tách khẩu. nếu quá thời gian tách khẩu mà chưa tách thì có vi phạm luật không ạ ? Cảm ơn!

Sau khi ly hôn có phải tách khẩu luôn không ?

Luật sư tư vấn thủ tục tách hộ khẩu sau ly hôn, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Trường hợp của bạn đã ly hôn , bạn cần tiến hành thủ tục tách khẩu theo Điều 27 Luật Cư trú số 81/2006/QH11 quy định Tách sổ hộ khẩu như sau:

" 1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, Hiện nay khi đã ly hôn, vấn đề thời gian tách khẩu giữa hai vợ chồng luật không quy định cụ thể. Và vấn thời gian đề tách khẩu sau khi ly hôn bao lâu là do quyết định giữa hai vợ chồng. Hiện nay luật quy định cụ thể về thủ tục, điều kiện tách khẩu trong thời hạn bao lâu.

Mặt khác, theo Điều 23 Luật Cư trú cũng quy định: “Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trúthì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.”Trường hợp của bạn, nếu sau khi thay đổi chỗ ở hợp pháp sau ly hôn khi chuyển đến nơi ở mới thì phải làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Như vậy về việc tách khẩu sau ly hôn là do bạn tự quyết định, trong trường hợp muốn tách thì phải được sự đồng ý của người chồng nếu người chồng là chủ hộ.

5. Không cho tách khẩu sau khi ly hôn bị phạt thế nào?

Luôn được tách hộ khẩu khi có nhu cầu?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi 2013, khi có cùng một chỗ ở hợp pháp, một người sẽ được tách khẩu nếu:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách khẩu;

- Đã được nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của người khác mà không có quan hệ gia đình và được chủ hộ đồng ý cho tách khẩu bằng văn bản.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, không phải trường hợp nào cũng được tách khẩu. Khi có nhu cầu thì chỉ được tách khẩu trong trường hợp ở chung một chỗ hợp pháp, có quan hệ gia đình, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Với trường hợp không có quan hệ gia đình mà trước đó được nhập “nhờ” vào sổ hộ khẩu của người khác thì khi tách khẩu phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ hộ.

Lúc này, để tách khẩu, người đi làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; văn bản đồng ý tách khẩu (nếu thuộc trường hợp phải có sự đồng ý).

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nêu trên, việc tách sổ hộ khẩu sẽ được cơ quan có thẩm quyền trả kết quả giải quyết. Nếu không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Không cho tách khẩu sau khi ly hôn bị phạt đến 300.000 đồng

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình mới nhất).

Theo đó, không chỉ tình cảm, các mối quan hệ giữa vợ chồng và con thay đổi, gây nhiều tranh cãi mà việc tách khẩu hay nhập khẩu của “người ra đi” cũng là một vấn đề phức tạp.

Thực tế, việc tách khẩu khi ly hôn nhiều khi được người còn lại tạo điều kiện và thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi. Tuy nhiên, không thiếu trường hợp bị gây khó khăn, cản trở: Không cho chữ ký đồng ý của chủ hộ, không cho mượn sổ hộ khẩu…

Theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 35/2014 của Bộ Công an, chủ hộ phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết công việc theo quy định.

Nếu cố tình gây khó khăn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu cá nhân, chủ hộ gia đình có hành vi cản trở, không cho người trong sổ hộ khẩu thực hiện các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú hoặc điều chỉnh thay đổi sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng. (khoản 1 Điều 8 Nghị định số 167/2013).

Lúc này, sau khi ly hôn, nếu đã dùng các biện pháp hợp pháp mà vẫn bị gây khó khăn thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan công an có thẩm quyền. Khi đó, người cản trở có thể bị xử phạt hành chính từ 100.000 - 300.000 đồng.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mẫu đơn xin tách hộ khẩu

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê