Trước đó, tôi có đọc bài viết của quý công ty trên website với đường link. Theo đó tôi hiểu là nếu tôi là người đại điện theo pháp luật của công ty thì tôi có thể ủy quyền cho nhân viên thay mặt mình quản lý công ty bằng Giấy Ủy Quyền và đóng dấu công ty mà không cần công chứng. Còn xin hỏi trường hợp tôi không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty và không có giữ dấu công ty thì hợp đồng ủy quyền quản lý cổ phần của tôi có cần phải công chứng không? Cám ơn công ty và rất mong nhận được sự tư vấn của công ty.

Người gửi: K.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Hợp đồng ủy quyền quản lý cổ phần?

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005 

Luật công chứng năm 2014 

>> Xem thêm:  Cổ đông là cá nhân chuyển nhượng cổ phần ngang giá góp vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Nội dung phân tích:

Điều 55 Luật công chứng năm 2014 có quy định như sau:

Điều 55. Công chứng hợp đồng ủy quyền

1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Ở trường hợp bạn nhắc đến, người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho nhân viên của mình để thực hiện một số công việc thì không chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của chế định ủy quyền mà còn thuộc phạm vi điều chỉnh của chế định đại diện tức là để thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của một đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp, không giống với trường hợp của bạn. Đối với trường hợp của bạn, việc ủy quyền là ủy quyền quản lý tài sản thuộc lĩnh vực dân sự, các trường hợp bắt buộc phải công chứng đã được liệt kê tại một bài viết khác trên website của Công ty luật chúng tôi: Các hợp đồng bắt buộc phải công chứng ? 

Như vậy, đối với việc ủy quyền quản lý ủy quyền quản lý cổ phần của bạn và người được giao ủy quyền là việc ủy quyền có thù lao, phải được lập thành hợp đồng ủy quyền. Pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng trong trường hợp này. Điều 581 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: "Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền."

Hợp đồng của bạn chỉ cần đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005 và không vi phạm các quy định của pháp luật thì đương nhiên có hiệu lực kể từ ngày ký mà không cần phải công chứng, theo Điều 405 Bộ luật dân sự năm 2005.

Điều 405. Hiệu lực của hợp đồng dân sự

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp và Mẫu thỏa thuận liên danh đấu thầu xây lắp

Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ. 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc kinh doanh trên các web trên mạng?

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?